مجله نوجوان 185 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 185 صفحه 2

بسم الله الرحمن الرحیم صاحب امتیاز : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (س) سال چهارم- شمارة 23 مدیر مسؤول : مهدی ارگانی سردبیران : افشین علاء / محسن وطنی دبیر تحریریه : فاطمه سالاروند مدیر هنری : حامد قاموس مقدم Hghm97@gmail .com صفحه آرایی : سالومه مسافر/ مرتضی تشخّصی گروه هنری : لیلا بیگلری / مجید صالحی/ عاطفه شفیعی راد / سروش مسعودی / سارا قاموس مقدم نسترن سادات موسی محسنی/ زهرا سادات موسوی محسنی / زهرا سادات موسوی مسحنی / نازنین جشمیدی طراح جلد : مجید صالحی ویراستار : حسام الدین قاموس مقدم اعضای تحریریه : اسماعیل امینی / قربان ولیئی / ناصر فیض / محمدرضا تقی دخت / دلارام کارخیران / افسون حضرتی / فاضل ترکمن / علی حاجتیان فومنی / مترضی سورج / مریم شکرانی / شهریار زنجانی / مسعود اختری / مسعود دستگری فکس : 77648693/88836792 ایمیل : doos_nojavanan@yahoo .com نشانی : تهران- صندوق پستی 3563- 14155 توزیع و امور مشترکین : محمدرضا ملّازاده فکس : 66712211 تلفن : 66706833 کشف قفس 3 شش قو 4 خودم هم توقع طلا داشتم 8 ضدویروسهای معروف 10 امام ، دهخدا و عبید زاکانی 12 ماجرا های نسیم 14 کنسول های تابستانی و . . . . . دیگر هیچ ! 16

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 185صفحه 2