مجله نوجوان 185 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 185 صفحه 25

اگر ایران نبود گم می شدید ! از بس که چینیها گفتیم ، خودمان را فراموش کردیم . ایرانیها هم اگر بیشتر از چینیها در کار اختراع نبوده باشند ، کمتر نبوده اند ، البته این مسئله به سالها قبل برمی گرددو یکی از تکنولوژیها و صنایعی که ایرانیها در پیشرفت آن نقش زیادی دارند ، دریانوردی است و مهمترین کمکی که به این صنعت کرده اند از تخصصی که در نجوم داشته اند ، ناشی می شود . قدیمی ترین مدرکی که نشان می دهد ایرانیها اهل دریا و دریانوردی بوده اند ، مهری است که در چغامیش خوزستان پیدا شده است . چغامیش از نظر تاریخ مربوط به شش هزار سال پیش از میلاد است . این مهر گلین ، تصویر یک کشتی با سرنیشینانش بود . یکی از سرنشینان این کشی یک سردار پیروز ایرانی بود که از جنگ برمی گشت و اسیرانی که او گرفته بود ، جلوی پایش زانو زده بودند . در این مهر یک گاو نر و یک پرچم هلالی شکل هم دیده می شود . در پاسارگاد نیز نقشهایی وجود دارد که توانمندی ایرانیان در دریانوردی را نشان می دهد . قطب نما خیلی ها ازجمله چینها و ایتالیاییها مدعی هستند که قطب نما را اختراع کرده اند اما همة آدمها و دانشمندان بی طرف و بی غرض و مرض معتقدند که ایرانینها مخترع این وسیله هستند . در شاهنامه که از افسانه های ایرانی حکایت می کند . وقتی اسفندیار رویین تن به قصد جنگ با اژدها به کوهستان می رود ، یک پیکان آهنی که همیشه جهتی ثابت را به او نشان می داد او را راهنمایی می کرد . قطب نمایی که ایرانیان از آن استفاده می کردند 32 جهت را نشان می داد و دقّت بالایی در جهت یابی داشت . قبله نما پس از اسلام ، ایرانیها قبله نما را نیز به وسیلة قطب نما اختراع کردند . به وسیلة قبله نما در هر جای دنیا این توانایی وجود دارد که بتوان جهت قبله را به راحتی پیدا کرد .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 185صفحه 25