مجله نوجوان 207 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 207 صفحه 20

حیم اعصاب‏نورد معضلی به نام «دنیای مجازی» یکی از اصولی که کلوپ اعصاب‏نوردی از ابتدا به آن پایبند بوده است، اصل حمایت از اعضای کلوپ است. ما از همین­جا اعلام می‏کنیم که همه جوره حامی هواداران و اعضای خود هستیم و مانند تیمهای فوتبال و باشگاههای ورزشی، پشت آنها را خالی نمی‏کنیم. به همین خاطر این­بار به شما چند توصیه می‏کنیم که رو دست نخورید و اعصاب نازنین شما نوردیده نشود. اعصابهای شما، سرمایۀ این کلوپ است. شما باید اعصابهای آهنین داشته باشید. تا بتوانید ذهن خود را برای اعصاب‏نوردی آماده کنید و خلاقیت خود را به کار ببندید. دوستان و همراهان حیم- اعصاب‏نورد، مراقب باشید که برخی در کمین نشسته‏اند که با لودر و بولدوزر روی اعصاب شما بروند و به شکل شبانه‏روزی اعصاب و آرامش شما را شخم بزنند این افراد را می‏شناسید چون یا صبح تا ظهر یا ظهر تا عصر مجبورید که پیش آنها باشید! متوجه نشدید؟ ای بابا بیشتر فکر کنید! آخر نمی‏شود که من همه چیز را علنی بگویم! بگویم؟ اهالی مدرسه را می‏گویم! درست است که آنها همیشه به نوعی روی اعصاب شما بوده‏اند ولی این­بار شمشیر را از رو بسته‏اند و می‏خواهند دودمان شما را به باد دهند و سبیلتان را دود دهند. آنها با رویکردی تکنولوژی نمایانه از طرق مختلف می‏خواهند به خانواده‏های شما رخنه کنند و با آنها ارتباط برقرار کنند و خلاصه زندگی شما را بریزند روی دایره و افشاگری بازی از خودش در بیاورند. آنها با خودشان فکر کرده‏اند که دفترچه‏های ارتباط خانه و مدرسه ممکن است مورد سوء قصد قرار بگیرد و ناگهان در جوی آب بیفتد و

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 207صفحه 20