مجله نوجوان 222 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 222 صفحه 23

هرحال با هم کنار می آییم. یکی از مهم ترین دلایل موفقیت بنگاههای تبلیغاتی، روحیة خاص شما فضاییهاست. چشم و هم چشمی می تواند پدر خانواده هایتان در آورد، شما را به کام مرگ بکشد و آیندة این گوی بلورین با لکه های سیاه را به مخاطره ببیندازد. کلام آخر: صرفه جویی یکی از مهم ترین وظایف جوامع مصرف گراست. جامعه ای که همه چیزش را باید از کرات دیگر وارد کند، چرا باید اینقدر مصرف گرا باشد؟ شما که آب و بنزین و گاز و برقتان را از زمین سیم کشی و لوله کشی کرده اید و دارید می برید، چرا اینقدر بی رویه مصرف می کنید؟ به عقیدة من صرفه جویی، کم مصرف کردن نیست، درست مصرف کردن است. این شعر نیست. این واقعیت روزمره و حقیقت زندگی است. بروید خدا را شکر کنید که من حوصله ندارم با شما گلاویز بشوم وگرنه همین آشغالهایی که بین درس دادن من از پوست تخمه و پلاستیک بیسکویت و تلخکام تولید کردید، می توانست باعث افتادن شما از درس زندگی در زمین بشود. نه. من تبلیغات نکردم. من گفتم تلخکام نخورید. لطف کنید با مصرف تلخکماه و تلخکام به میزان مناسب جلوی ممنوع الورود شدن من به کرة ماه را بگیرید. حالا خوب شد. پانوشت: (فضاییها عاشق تلخی هستند. در کرة ماه دو شرکت بزرگ لواشک تلخ است که یکی از آنها مال ملکه و دیگری متعلق به نخست وزیر است. مترجم) دوست نوجوانان سال پنجم / شماره 10 پیاپی 222 / 30 خرداد 1388

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 222صفحه 23