مجله نوجوان 238 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 238 صفحه 2

الهی تو بزرگی بی همتایی بی نیازی و ما نیازمند تو هستیم الهی تو مهربانی با گذشتی تنها و تنها تورا می پرستیم ای بزرگ ، با عظمت ، مباد ما را به حال خودواگذاری !

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 238صفحه 2