مجله نوجوان 238 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 238 صفحه 11

کیش نازنین گودرزوند ایران خیلی قشنگه . ما توی ایران جا های دیدنی زیاد داریم .ما حتی تو ایران جزیره هم داریم ، یهبار بابا مارو برد جزیره کیش .نمی دونی جزیره چیه؟ منم اول نمی دونستم .بابا نقشه ایران رو نشونم داد و گفت : جزیره به جایی می گن که دور تا دورش رو دریا گرفته باشد .دریا خیلی قشنگه . من دریا رو خیلی دوست دارم راستی تو توی کشورت دریا داری؟ دریا بزرگه و آبی آبی ، با بابا رفتیم کنار ساحل دریا . سلاحل دریا پر ماسه های نرم بود . ماسه ها انگشتان پام رو قلقلک می دادن . بابا گفت : می خوای با ماسهها لاک پشت درست کنیم؟ گفتم : آره خیلی دوست دارم . یه لاک پشت ماسه ای . هووورااا . . . من و لالا یه لاک پشت ماسه ای درست کردیم بابا می خواست از من و لاک پشت ماسه ای عکس بگیره که یکدفعه لاک پشته تکون خورد . من داد زدم : وای لاک پشه واقعی شد . بابا خندید . یک دفعه از زیر لاک پشت ماسه ای یه لاک پشت کوچولوی واقعی بیرون اومد . بعد یکی دیگه . بعد یکی دیگه لاک پشت کوچولو ها پشت سر هم از زیر ماسه ها بیرون می اومدن و به طرف دریا می رفتن . من تا حالا این همه لاک پشت ندیده بودم . بابا گفت : مامان لاک پشته زیر ماسه ها تخم گذاشته حالا بچه لاک پشته ها دارن از تخم بیرون می آن . دنبال لاک پشت ها دویدم . با خودم فکر کردم ای کاش می تونستم شنا کنم . اون وقت می رفتم ببینم بچه لاک پشت ها با این عجله کجا می رن؟ ایران خیلی قشنگه ، ما تو ایران دو تا دریای خیلی بزرگ و آبی داریم . آب دریا اینقدر تمیز بود که می تونستم کف دریا رو ببینم ماهی ها تند تند توی آب دنبال هم می دویدن . هر کدومشون یه رنگی داشتن . بعضی هاشون کوچیک کوچیک بودن بعضی هاشون هم بزرگ بزرگ . از بابا پرسیدم : توی دریا دلفین هم هست؟ بابا گفت : می خوای دلفین ها رو ببینی؟ گفتم : آره خیلی دوست دارم . می شه از نزدیک ببینمشون؟ دلفین ها خیلی باهاشن . اونها کار های خیلی بامزه ای بلدند . مثلا از توی حلقه می پریدن . توپ رو با نوک دماغشون تو هوا نگه می داشتن . از توی آب می پریدن بیرون . اما یه کارشون ازهمه جالبتر بود . اونا نقاشی می کشیدن . باورت نمی شه؟ منم اولش باور نمی کردم . ایران خیلی قشنگه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دلفین خیلی زرنگه بگم دلفین ها چطوری نقشی می کشیدن؟ باشه می گم . یه آقایی یه قلمو می ذاشت تو دهن دلفین ها . بعد اونا روی کاغذ سفید نقاشی می کشیدن . خیلی جالب بود . من خیلی خوشم اومد . حالا از وقتی که من نقاشی کشیدن دلفین ها رو دیدم ، دارم تمرین می کنم که بتونم مثل دلفین ها با دهنم نقاشی بکشم . ایران کیش داره ، کیش دلفین داره لاک پشت داره پس : آفرین به کیش - صد آفرین به ایران .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 238صفحه 11