مجله نوجوان 241 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 241 صفحه 3

بسم الله الرحمن الرحیم 4 اول سلام 5 فرش 6 آفتاب مهربانی 8 قدم زدن با ارواح 12 خیابان دوطرفه 13 دیروز ، امروز ، خدایا شکرت 14 امام؛ در سایه ی خیال 16 گزارش تصویری 20 نور و فرشته 22 پدر و پسر 25 از میان کتابها 26 نقل و نمک و فرم اشتراک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 سگ باربر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 ورزشی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 جدول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 241 دوست نوجوانان دو هفته نامه نوجوانان ایران سال پنجم ، شماره 29 ، پیاپی 241 ، (دوره ی جدید) نیمه ی دوم اسفند ماه 1388 ، قیمت 400 تومان صاحب امتیاز : موسسه تنظیم ونشر آثار امام (ره) مدیر مسئول : مهدی ارگانی سردبیر : حسن احمدی مدیر هنری : کبری ابراهیمی تلفن : 22290191 توزیع و امور مشترکین : محمدرضا ملازاده و مهدی رخشنده صفت تهران: چهارراه حافظ، پلاک 886 تلفن : 66706833 فکس : 66712211 نشانی مجله : تهران خیابان شهید باهنر ، خیابان یاسر ، خیابان سوده ، نبش شمیرا ، کد پستی 1977663613 موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) روابط عمومی ، دوست نوجوانان . تصویر سازی روی جلد: حسن عامه کن

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 241صفحه 3