مجله نوجوان 241 صفحه 14
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 241 صفحه 14

امام؛ در سای س .حسینی نغمه سر کن سوز عالم را چو عود عطر عرفان زن بر آفاق وجود از سخنهای تو بگرفتیم یاد کانچه جز عشق است بر باد است باد محمد حسین بهجتی (شفق) همه ، "او" بود و ز رخساره ی او جلوه ی عرش عیان بود که بود خاتم عشق به پیشانی داشت فارغ از حرف جهان بود که بود عزیزالله زیادی ما ز دریای تو گوهر یافتیم رمز پیغام پیمبر یافتیم ای تو روح الله و در تن روح ما موسی ما ، عیسی ما ، نوح ما حمید سبزواری در چشم های تو دو حافظ ، شعر دو مولوی ، عشق هستند عبدالله گیویان

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 241صفحه 14