مجله نوجوان 241 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 241 صفحه 16

گزارش تصویری این جا ! بی بی حکیمه عکس ها : صابر من پدر بزرگ را دوست دارم ، دوست دارم هرجا می رود مرا هم با خود ببرد . دوست دارم مثل او راه بروم . نگاه کنم . بایستم ، دعا کنم . با او به بی بی حکیمه می روم . گاهی دستم را از میان دستانش جدا می کنم . می روم و در گوشه ای برای خودم با خدا حرف می زنم ، من از پدر بزرگ یاد گرفته ام که

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 241صفحه 16