مجله نوجوان 241 صفحه 18
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 241 صفحه 18

با خدا حرف بزنم ، و این جا جای خوبی است برای حرف زدن با خدا ، حتی برای ما بچه ها . اگر گذرتان به 350 کیلومتری اهواز افتاد . و به ماهشهر و بندر دیلم آمدید ، به قول پدر بزرگم شما هم سری به بی بی حکیمه بزنید ، درمسیری که می آیید چادرهایی را هم خواهید دیدکه عشایر در آن ها زندگی می کنند و بچه ها را هم در حال زفتن به مدرسه و بی بی حکیمه می بینید . این جا یک منطقه ی نفت خیز وشهری صنعتی است .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 241صفحه 18