مجله نوجوان 241 صفحه 34
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 241 صفحه 34

جدول بی نقطه نرگس فراهانی افقی : 1- گهواره 2- برس شستشوی دندنان 3- پر و لب ریز 4- جهت - پس و پشت - اندک 5- من و شما - قلب نفس - مادر عرب 6- رفتار و کنش - دالان 7- چیره دست و استاد - داد و ستد 8- دین اکثریت کشورمان - محفظه ی کشو دار لباس 9- روییدنی سر - تکیه دادن - ابر نزدیک به زمین - اثر و نشانه 10- آزاده فراموشی و غفلت و حرف ربط 11- از انگل های دستگاه گوارش انسان 12- جز آن ، غیر از آن 13- جوی ونهر عمودی : 1- بیهوشی 2- آئین و عادات و تشریفات 3- زودباور 4- درخت انگور - نظرها - سخن بی پرده 5- آب تازی - محل ورود - گل بتونه 6- مبتلای به بیماری ریوی - میخ 7- صدای فرو ریختن سقف هم جهت 8- یار عروس - وعده داده شده 9- ویتامین انعقاد خون - تلخ عرب - روستا - بیماری 10- داغ و خال - بردگی و اسیری - کاه فشرده 11- قمر مصنوعی 12- رفوزه 13- پسوندی که معنی "مثل و دارنده" را دارد .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 241صفحه 34