مجله نوجوان 43 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 43 صفحه 7

این قلم خود نویس با دوربینش کتاب رو نگاه می کنه و خودش می نویسه ! ولی مطمئن باشین که جای شما نمیره امتحان بده ! کدوم یکی از عکسهات مال بعد از اختراعه ؟ اونی که مو داره یا اونی که کچله ؟؟! آقا جان ! برداشتن عینک و کت و کیف و شکم دایی و بابا و عمو و آقا بزرگ برای اینکه شکل آدم بزرگا بشی اختراع نیست ، دزدیه !

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 43صفحه 7