مجله نوجوان 43 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 43 صفحه 10

جویبار خاطرات - مشکلات زندگی خصوصی برای امام مطرح نبود . امام اکثراً در قم با نسیه زندگی می کردند . شیخ محمد ، بقال ته کوچه ارگ یکی از طلبکاران امام و دیگری حاج عباس ساوه ای در خیابان ارم بود . آن بزرگوار بی اندازه خوش حساب بودند . خصوصا یادم هست که شیخ محمد یک حلب روغن یادش رفته بود که در حساب بنویسد ، امام یادآوری کرده بودند و امام در این امور بسیار حساس بوده و حواس جمعی داشتند و اگر می شنیدند که یکنفر بد حساب است ، از او متنفر بودند . - امام در منزل با قناعت زندگی می کردند و از ریخت و پاش خبری نبود ؛ نوعاً ناهار آبگوشت داشتند و شبها یا کته بود یا چلو خورشت قورمه سبزی . امام ساده زندگی می کردند و از اشرافیت بیزار بودند . در پاریس یک سفره ساده با غذای اشکنه و تخم مرغ درست می کردند و همه میهمانان بدینوسیله پذیرایی می شدند . در نجف هم وضع امام بسیار ساده بود ، به همه طلاب به یک منوال شهریه می دادند و فرقی میان ایرانی و افغانی و عراقی نبود . آیت الله صادق خلخالی امام و مساجد *مسجد یک سنگر اسلامی است و محراب محل جنگ است - حرب است - این را می خواهند از دست شما بگیرند ، میزان هم همین است که این را بگیرند ، اینها مقدمه است ، والا هی بروید نماز بخوانید . اما اینها از مسجد بد دیدند . *که اسلام در آنجا محکوم می شد . محکوم کردن اسلام به این نیست که یک کسی بگوید من اسلام را محکوم می کنم ، محکوم کردن اسلام به این است که آن چیزی که اسلام میخواهد در مسجد زیر پا گذاشته بشود . اسلام می خواهد که مردم آگاهانه برای مصالح خودشان ، برای مصالح مسلمین در آنجا فعالیت بکنند . *اسلام منزوی در مساجد بود. با اسم اسلام، اسلام را منزوی کردند در چهار دیوار مساجد، مساجد بی تحرک.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 43صفحه 10