مجله نوجوان 55 صفحه 12
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 55 صفحه 12

داستان پهلوانی پهلوان سید ابراهیم حسینی (سید ستون) قسمت سوم خسرو آقایاری صبح جمعه اول وقت اسماعیل بزاز رفت زورخانه دانگی تا پیغام حسن را برساند و بعد از ساعتی برگشت و گفت:" والله هر چی می دونستم بهشون گفتم و حسابی ازشون زهر چشم گرفتم ، اما این مرشد هم آدم یه دنده ایه." _ "هیچی. گفت که هیچ کدام از پیران کشتی، برای حسن آقا اجازه ضرب صحبت اسماعیل که تمام شد گفتک" خیلی خب، حالا که اینطوره ما ودمون واسه خودمون اجازه ضرب و زنگ می گیریم. به بچه ها بگو زودتر آماده شن." دو ساعت به ظهر ماندهبود که حسن و دارو دسته اش بادرشکه به طرف زورخانه دانگی راه افتادند. در زورخانه گروهی از ورزشکاران مشغول ورزش بودند. مرشد با

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 55صفحه 12