مجله نوجوان 17 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 17 صفحه 3

قرار نیست آدم گندهای شویم سرمقاله ما نوجوانها، آرزوهای دور و درازی داریم. اصلاً نوجوانی فصل داشتن آرزوهاست اما این آرزوها گاهی بدجوری کار دست آدم میدهد. این را از نگاه کردن به حال و روز چند تا از جوانها فهمیدم. نه اینکه آرزو داشتن بد باشد، نه اصلاً بدون آرزو نمیشود زندگی کرد و آدمهایی که آرزوهای بزرگ ندارند اصلاً پیشرفت نمیکنند اما این آرزوها نباید کار دست آدم بدهد نباید فراموش کنیم که ایدهآلی که در ذهن خود تصور میکنیم هیچگاه بهطور کامل و صددرصد در زندگی واقعی اتفاق نمیافتد و نرسیدن به یکی، دو تا آرزوی کوچک نباید ما را از واقعیت زندگی دور کند. ما نوجوانها وقتی در درس علوم تجربی نمره 20 میگیریم فکر میکنیم باید در آینده، بزرگترین جراح یا متخصصترین پزشک دنیا باشیم و همین که در درس ریاضی نمره 20 میگیریم فکر میکنیم که تکنولوژی جهان باید با کشفیات و اختراعات ما متحول شود و بعد از اینکه چند سال با این خیالات زندگی کردیم، کافی است که مثلاً فقط در کنکور دانشگاه قبول نشویم تا تمام راههای امید به رویمان بسته شود؛ در حالی حقیقت زندگی این طور نیست. قرار نیست که ما در آینده بهترین و موفقترین و دانشمندترین آدم روی کره زمین شویم و اصلاً دانشمندترین و پولدارترین از این جور «ترینها» بودن، اصلاً معادل خوشبختی یا کمال نیست. اصلاً موفقیت برای هممه یک جور تعریف نشده است. اگر یک کشف علمی برای یک دانشمند، یک موفقیت محسوب شود، موفقیت برای من این است که مجله دوست طوری چاپ شود که شما آن را دوست داشته باشید. موفقیت برای کسی که استعداد نقاشی دارد، خوب نقاشی کردن است و ممکن است برای کسی که مثلاً به نانوایی علاقه دارد، پختن نان خوب و خوشمزه، موفقیت بالایی باشد. آدمها با هم تفاوت دارند. برخی استعدادهای هنری دارند و برخی دیگر استعدادهای فنی، بعضیها فکرشان در تجارت خوب کار میکند و بعضیها میتوانند معلم خوبی باشند. هر کس باید در رشتهای که استعداد آن را داشته و به آن علاقه دارد دنبال موفقیت بگردد. پس بهتر است به جای اینکه به ترین شدن فکر کنیم، با شناخت بیشتر علایق و استعدادهایمان، مسیر تعالی خودمان را کشف کنیم. گفتم این را از حال و روز چند تا از جوانها فهمیدم. جوانهایی که همیشه افسرده هستند و پریشانی و نگرانی در چشمهایشان موج میزند. اینها جوانهایی هستند که در نوجوانی آرزو داشتند که آدمهای گندهای شوند و حالا از اینکه آدمهایی معمولی هستند و در بسیاری از کشورهای دنیا، شهرت و آوازهای ندارند، رنج میکشند. یادتان باشد، قرار نیست آدم گندهای شویم. همین که یک آدم معمولی باشیم و خوب زندگی کنیم، برای خوشبخت بودن کافی است. یک آدم کاملاً معمولی و غیرمشهور هم میتواند برای خیلیها مفید و دوستداشتنی باشد به شرط اینکه واقعاً آدم باشد. اگر شما نظر دیگری دارند و با من مخالف هستید، قلم و کاغذ بردارید و حرفهایتان را برای ما بنویسید. آدرس مجله را هم که در صفحه قبل دیدهاید؛ پس منتظر نامههایتان هستیم.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 17صفحه 3