مجله نوجوان 20 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 20 صفحه 11

سرشاخههای نور ما اکنون نیز تکرار میکنیم تا ملتهای اسلام و مستضعفان جهان بر ضد مستکبران جهانی و بچههای آنان خصوصاً اسرائیل غاصب قیام نکنند، دست جنایتکار آنان از کشورهای اسلامی کوتاه نخواهد شد... چارهای برای دفع این ستمکاران، پناه به اسلام و گرایش متعهدانه به قرآن کریم و در زیر پرچم توحید با وحدت و انسجام به پا خاستن است. صحیفه امام؛ ج 15، ص 240 ما با خواست خدا دست تجاوز و ستم همه ستمگران را در کشورهای اسلامی میشکنیم و با صدور انقلابمان که در حقیقت صدور انقلاب راستین و بیان احکام محمدی (ص) است، به سیطره و سلطه و ظلم جهانخواران خاتمه میدهیم و به یاری خدا راه را برای ظهور منجی و مصلح کل و امامت مطلق حق امام زمان- ارواحنافداه- هموار میکنیم. صحیفه امام؛ ج 20، ص 345 امید آن است که مسلمانان و مستضعفان جهان به پا خیزد و داد خود را از مستکبران بگیرند و مقدمات فرج آل محمد (ص) را فراهم نمایند. صحیفه امام؛ ج 18، ص 462 ارزش دارد که انسان در مقابل ظلم بایستد، در مقابل ظلم بایستد و مشتش را گره کند و توی دهنش بزند و نگذارد که این قدر ظلم زیاد بشود، این ارزش دارد، ما تکلیف داریم، آقا! اینطور نیست که حالا که ما منتظر ظهور امام زمان -سلامالله علیه- هستیم، پس دیگر بنشینیم در خانههایمان، تسبیح به دست بگیریم و بگوییم: «عجل علی فرجه» عجل با کار شما باید تعجیل بشود، شما باید زمینه را فراهم کنید برای آمدن او؛ و فراهم کردن اینکه مسلمین را با هم مجتمع کنید، همه با هم بشوید، انشاءالله ظهور میکند ایشان. صحیفه امام، ج 18، ص 269

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 20صفحه 11