مجله نوجوان 20 صفحه 18
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 20 صفحه 18

موضوع انشاء: گاو گاو در دهکده زبانها 1- انگلیسی cow کو 2- آلمانی kuh کوه 3- فرانسه Taureau توقیو 4- عربی بقره بقره 5- ارمنی Yez یز 6- ترکی آذربایجانی اینک اینک اگر گاو را از آدمها بگیریم اگر گاو را از آدمها بگیریم آنها از گوشت، شیر، پوست و چربی آن محروم میشوند. حتماً میدانید که چرم از پوست دباغی شده گاو درست میشود و چربی گاو در صنعت صابونسازی کاربرد گستردهای دارد!

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 20صفحه 18