مجله نوجوان 20 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 20 صفحه 23

شعر راز سالهاست پشت پلک خوابها در هوای بال شرجی پرندگان هیچ کس مثل تو.... از شلال روشن ستارگان تا عبور شاعرانه شهابها یا صدای مبهم سلام خاک زیر گام باد و قطرههای آب هیچکس این سؤال سبز و سرخ آبی و بنفش را نخوانده است هیچکس راز فصلهای زنده را در مدار کهنه زمان نگفته است..... (نیرهالسادات هاشمی) برای دل ساده من برای دل سادهای مثل من عشق چیز طبیعی است طبیعیتر از آسمانی که دلگیر و دیر است طبیعیتر از تک درختی که از درک خاصیت فصلها ناگزیر است طبیعیتر از خاطر زرد و غمگین جنگل که بسیار تنهاست و از شاخه افتادن سیب بعد از رسیدن و نزدیک چون نسبت گریه با من در این روزگاری که تا عشق، فرسنگها سال نوری است برای دل عاشقی مثل من عشق چیزی ضروری است ­(مریم نوابینژاد- تهران )

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 20صفحه 23