مجله نوجوان 20 صفحه 30
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 20 صفحه 30

دختران نکاتی در مورد پایپوش! منظور از پوشیدن پایپوش کفش است نه نوعی کیک که سیب هم دارد! در کودکی، بزرگسالانه بیندیشید و پا توی کفش مادرتان نکنید چون پای دختران فرارانی در نتیجه این عمل کودکانه قلم شده است! یک شعار: پای شما قلب دوم شما است پس مراقب آن باشید. یک نکته: اگر میخواهید پا توی کفش کسی بکنید از عواقبش کاملاً مطلع باشید و سراغ کفش صاحبان زر و زور نروید! یک روش: اجازه دهید خواهرتان کفش زیباتر از شما برای مدرسهاش بخرد و شمام فقط یک کفش مهمانی غیر استفاده در مدرسه بخرید. حالا با نیم ساعت زودتر بیدار شدن میتوانید کفش او را بپوشید و به مدرسه بروید، مطمئن باشید کفشتان نوی نو میماند و خواهرتان نهایتاً مجبور است از دمپایی حمام استفاده کند. اگر پای عجیب، نامتعارف و بانمکی میخواهید که بتوانید به آن افتخار کنید از همین حالا نگذارید اصطلاحاً «پاگنده» بشوید، برای این منظور همیشه کفشتان را دو شماه کوچکتر بگیرید آنوقت همه میگویند: «آخی نازی چه پاهای کوچکی دارد!» و بعد از چند سال میخچههای خوشگلی در میآورید، ناخنتان در گوشت رشد میکند و از همه بانمکتر استخوانهای کج و کوله پایتان است که هیچکس از آنها خبر ندارد! اگر آدمهای صرفهجویی هستند اصلاً کفش نپوشید آنوقت خریدن سنگپا از سبد خرید خانواده کم میشود و شما میتوانید با مالیدن کف پاهایتان به همدیگر آنها را سنگپا کنید در اینصورت کمک بزرگی به اقتصاد خانواده کردهاید! اگر دقت بفرمایید از هر شکل کفش میشود چیزهای زیادی در مورد شخصیت صاحبش فهمید بنابراین هیچ وقت کفش پدرتان را نپوشید چون ممکن است همه شما را بازنشسته فرض کنند یا خدای ناکرده طلبکارها به سراغتان بیایند. هرگز عیدیهایتان و پول تو جیبتان را برای مدت یک سال برای خرید کفش 100000 تومانی جمع نکنید چون اولاً ممکن است آخر سال 100000 تومان نشود، ثانیاً ممکن است آن کفش 100 هزار و 100 تومان شده باشد که بخاطر 100 تومان دچار عقدههای روانی میشوید چون قیمت مقطوع است. اگر دوست دارید مدل جدید باشید هرگز نگذارید برادرتان کفش کتانی کهنهاش را دور بیاندازد میتوانید با هدیه چیزهای سادهای به او کفش او را بگیرید و بپوشید منتهی بوگیر کفش یادتان نرود و سعی کنید بوی کفش را دقیقاً به حافظه درازمدت و کوتاه مدتتان بسپارید چون فقط در این صورت است که میتوانید لواشکهایی که با پا لگدشان میکنند تشخیص دهید! اگر یک کفش صورتی با خالهای قرمز و گلهای نارنجی چشمتان را گرفت یادتان باشد واکس مشکی هم بخرید چون کفش مذکور را نمیشود در مدرسه پوشید! سعی کنید کف کفشتان صاف باشد. این نوع کفشها را از خریدن کفشهای اسکیت گرانقیمت و حتی چوب اسکی بینیاز میکند و با برخی مدتها پیشرفته این کفشها حتی روی خشک و هموار میتوان اسکی کرده... بستن بندهای کفشهای پدر و برادر به هم با گرههای کور و ناجور تفرع خانوادگی رایجی به شمار می رود بخصوص بین ساعات 6 الی 8 صبح، میتوانید دوستان و همسایگان را هم به تماشای این نمایش شاد شاد خانوادگی دعوت کنید! هرگز کفشتان را روی زمین نکشید چون حقیرآدمهای زیادی را سراغ دارم که به شنیدن صدای کفش عادت ندارند و بخاطر تق و توق و جیرجیریی مراقبهای کنکور یک سال پشت در کنکور سماق مکیدهاند. همین! آهان! راستی ببخشید، هیچوقت درکفشتان چای دم نکیند چون بوی خاصی میگیرد که نمیتوانید برای مهمان توضیح دهید چه جور عطر چای است!

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 20صفحه 30