مجله نوجوان 20 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 20 صفحه 32

انیمیشن برونو بوزتو جدی جدی است، چی؟ اینکه در مورد انیمیشنهای دورادور دنیا حرف بزنیم و اسمی از برونوبوزتو، انیماتور و کارگردان ایتالیایی به میان نبریم. بوزتو در سال 1938 در میلان ایتالیا متولد شد. او صاحب سبکی غیرقابل تقلید در طراحی شخصیتهای کارتونی است و شخصیتهای او اغلب با چند خط ساده، جوهره اصلی خود را به نمایش میگذارند. بوزتو در هفده سالگی به سراغ انیمیشن و طراحی رفت و در سال 1958 وقتی فقط 20 سال داشت، در جشنواره بینالمللی کن نام خود را به عنوان یک استاد انیمیشن ثبت کرد. زمانبندی اولین فیلمش و طنز خاص و طراحی عجیب آن حاکی از به وجود آمدن نگرشی جدید در بستر فیلمسازی انیمیشن بود. یکی از شخصیتهای همیشگی دورهای از آثار بوزتو «آقای رسی» است که از سال 1960 به بعد در بسیاری از فیلمهای کوتاه و سه فیلم بلند او دیده میشود و او را «کوتوله ایتالیا» هم مینامند. این »آقای «رسی» کارش را خوب بلند است. وقتی تصمیم میگیرد، هیچکس جلودارش نیست و خیلی مغرور است. ضمناً «رسی» حریص و زیادهخواه هم هست ولی این خصوصیات منفی از سرزندگی و نشاط او نکاسته و او شاد و سرحال، منافع خانواده و خودش را به همه دنیا ترجیح میدهد. طنز کارتونهای بوزتو با طنز و شوخیهایی که در اکثر انیمیشنها دیدهایم متفاوت است اکثر آثار او طنزی هجوآمیز بر عیبهای انسانی مثل حرص زدن و احمق بودن ارائه میدهد. یکی از بهترین آثار بوزتو فیلمی به نام ««آلگرو، نه تروپو» است که در سال 1976 ساخته شده است. این فیلم تقلیدی هجوآمیز از یک کنسرت موسیقی بزرگ است که رویدادهای غیرمنتظرهای در آن اتفاق میافتد. در این فیلم علاوه بر گرافیک بسیار قویی، طراحی حرکت و سایهروشنها به استادانهترین وجهی اعمال شدهاند. بعضی دیگر از فیلمهای بوزتو آثاریاند که دیدی انتقادی نسبت به روزگار امروز ما دارند و به ما هشدار میدهند؛ از جمله این آثار میتوان به «آلفا- امگا»، «ضمیر»، «اپرا» و «سلفسرویس» اشاره کرد. امروزه بوزتو به تکنیکهای مدرنتری روی آورده و بسیاری از جدیدترین آثار او که هنوز هم کاملاً متفاوت و برجسته هستند را میتوان از طریق اینترنت و دانلود تماشا کرد. همین!

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 20صفحه 32