مجله نوجوان 244 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 244 صفحه 25

مزرعهی آفتاب مزرعهی آفتاب، زرد و بزرگ است روشن و پُر وسعت و شکفته و زیباست صبح که سر میرسد، نگاه من آرام رو به سوی مزرعهست و گرم تماشاست هر طرف مزرعه به چشم من انگار ساقهی نور و طلاست خوشه به خوشه تابلویی دیدنیست، غرق طراوت شور و شکوه و صفاست خوشه به خوشه پنجره را تا که باز میکنم آرام مزرعه را میشود قشنگ در آن دید میروم از مزرعه دوباره بچینم خرمنی از گرمیو طراوت و امیّد

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 244صفحه 25