تأثیر انقلاب اسلامی و امام خمینی در ادبیات فارسی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1381

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : جان اف، امین، حکیم اوا، کبریا، صراف، عمر، گرمارودی

تأثیر انقلاب اسلامی و امام خمینی در ادبیات فارسی

تأثیر انقلاب اسلامی و امام خمینی در ادبیات فارسی

‏ ‏

‏روز جمعه 10 / 8 / 81 ساعت 11، در محل دانشکدۀ شرق شناسی دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان، جلسه سمینار بررسی تأثیر انقلاب اسلامی و امام خمینی در ادبیات فارسی، به کوشش مشترک رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و دانشکده خاورشناسی دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان، برگزار گردید. اعضای هیئت رئیسه عبارت بودند از پرفسور امین جان اف (معاون دانشگاه)، دکتر گرمارودی (رایزن فرهنگی)، دکتر عمر صفراف (رئیس کرسی زبان و ادبیات فارسی دانشکده شرق شناسی) و خانم شکرایوا (رئیس دانشکدۀ شرق شناسی). ‏

‏ابتدا، آقای پروفسور امین جان اف، معاون دانشگاه، سخنرانی کرد و از جمله از تأثیر قیامهای مردمی هنگام انقلاب و راهپیمایی ها در آثار شعرای ایران و سپس بعد از انقلاب، از بازتاب مقاومت دلیرانۀ مردم در برابر جنگ تحمیلی صدام در اشعار شعرای ایران، سخن گفت. ‏

‏سپس، آقای امین جان اف که مجری جلسه نیز بود، از دکتر علیداد رسول اف - دانشیار دانشکدۀ خاورشناسی درخواست کرد که سخنرانی خود را با عنوان «تأثیر امام خمینی بر ادبیات معاصر» ایراد نماید. ‏

‏او از جمله گفت: اصولاً انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب فرهنگی بود و شعر که از شاخه های اصلی و بارز فرهنگ است، به همین نسبت از این انقلاب تأثیر بیشتری یافت. و مهم ترین تأثیری که پذیرفت از رهبر انقلاب حضرت امام خمینی بود. امام خمینی را می توان درخشان ترین چهره سیاسی و مذهبی قرن دانست. او، علاوه بر اینکه فقیه و فیلسوف و سیاستمدار بود، یک عارف بزرگ نیز بود. ‏


‏دکتر رسول اف سپس به تحلیل نمونه اشعاری از روانشاد سلمان هراتی (پیش از تو آب جرأت دریا شدن نداشت). و روانشاد استاد اوستا که دربارۀ امام سروده بودند، پرداخت. ‏

‏پس از وی، خانم کبریا حکیم اوا، سخنران بعد بود که به دعوت پرفسور امین جان اف، سخنرانی خود را با عنوان «اصطلاحات عرفانی در شعر امام خمینی» که چکیدۀ رسالۀ فوق لیسانس این خانم نیز بود، قرائت کرد. ‏

‏خانم حکیم اوا پس از بیان کلیاتی در مورد عرفان در شعر امام، غزلی از امام را قرائت و سپس یکایک کلمات آن را تحلیل عرفانی کرد. ‏

‏دکتر عمر صراف رئیس کرسی زبان و ادبیات فارسی در دانشکده خاورشناسی دانشگاه دولتی ملّی تاجیکستان، چهارمین سخنران این سمینار بود که ابتدا در مورد اهمیت انقلاب اسلامی و امام سخن گفت و سپس به قرائت سخنرانی خود با نام «وارث آب و روشنایی» پرداخت. ‏

‏پس از وی، پرفسور امین جان اف، از دکتر گرمارودی رایزن فرهنگی کشورمان در تاجیکستان تقاضا کرد که سخنان خود را با عنوان «نگاهی به شعر امام خمینی» بیان کند. ‏

‏دکتر گرمارودی در سخنرانی خود گفت: از آنجا که خانم حکیم اوا به تفصیل جنبۀ عرفانی شعر امام را بررسی کردند، اینجانب به شعر امام از نظر فنی نگاه کوتاهی می افکنم. ‏

‏آنگاه نامبرده نخست ویژگیهایی از شعر امام را بیان داشت و سپس سه شعر دربارۀ امام و دو شعر درباره جنگ را که سروده های خود وی بود، قرائت کرد. ‏

‏پس از سخنان دکتر گرمارودی، شش نفر از دانشجویان، هریک غزلی از اشعار عرفانی امام را قرائت کردند. ‏

‏در پایان پرفسور امین جان اف از همۀ استادان و دانشجویانی که در جلسه حضور به هم رسانیده بودند و نیز از رایزنی فرهنگی که در برگزاری این سمینار، مشارکت داشتند، سپاسگزاری نمود. سمینار در ساعت 2 بعدازظهر به پایان رسید.‏

‎ ‎