معرفی کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1394

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

معرفی کتاب

معرفی کتاب 

01نام کتاب : تفسیر قرآن کریم (2)

‏نویسنده: مصطفی خمینی /  علی اسدی‏

ناشر‏: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)‏

نوبت چاپ ‏: اول ،1393‏

قطع‏ : وزیری‏

تعداد صفحات‏: 714 (عربی)‏

قیمت‏: 30000 تومان‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

Untitled-2نام کتاب : تفسیر قرآن کریم (3)

‏نویسنده: مصطفی خمینی /  مسلم زمانی‏

ناشر‏: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)‏

نوبت چاپ ‏: اول ،1393‏

قطع‏ : وزیری‏

تعداد صفحات‏: 506 (عربی)‏

قیمت‏: 23000 تومان‏

 

 

 

 

 

 

Untitled-3نام کتاب : تفسیر قرآن کریم (4)

‏نویسنده: مصطفی خمینی /  مسلم زمانی‏

ناشر‏: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)‏

نوبت چاپ ‏: اول ،1393‏

قطع‏ : وزیری‏

تعداد صفحات‏: 556 (عربی)‏

قیمت‏: 25000 تومان‏


نام کتاب : انجام شناسی تطبیقی‏ ‏‏(بر اساس حکمت ملاصدرا و امام خمینی)‏

04نویسنده‏ : محمد امین صادقی ارزگانی‏

ناشر‏: مؤسسه چاپ و نشر عروج ‏‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)‏

نوبت چاپ ‏: اول، 1394‏

قطع‏ : وزیری‏

تعداد صفحات‏: 331‏

قیمت‏: 12000 تومان ‏

 

 

 

 

 

 

 

05نام کتاب : شهر ری در انقلاب‏ ‏‏(مجموعه تاریخهای محلی انقلاب اسلامی-11‏‏)‏‎ ‎

‏نویسنده: مراد سلیمانی زمانه‏

ناشر‏: مؤسسه چاپ و نشر عروج ‏‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)‏

نوبت چاپ ‏: اول ، 1394‏

قطع‏ : وزیری‏

تعداد صفحات‏: 450‏

قیمت‏: 18000 تومان ‏

 

 

 

 

 

 

 

06نام کتاب : فیض گیلان‏ ‏

‏یادداشتهای آیت الله محمد علی فیض گیلانی‏

ناشر‏: مؤسسه چاپ و نشر عروج ‏‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)‏

نوبت چاپ ‏: اول ، 1393‏

قطع‏ : وزیری‏

تعداد صفحات‏: 242‏

قیمت‏: 11500 تومان ‏

 

 


07نام کتاب : خورشید در تبعید (سالهای تبعید و مبارزه) 

‏تدوین: جهانگیر قاسمی‏

ناشر‏: مؤسسه چاپ و نشر عروج ‏‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‏‎ ‎‏خمینی)‏

نوبت چاپ ‏: اول ، 1393‏

قطع‏ : رقعی‏

تعداد صفحات‏: 53‏

قیمت‏: 3700 تومان‏

 

 

 

 

08

نام کتاب : بانوی انقلاب، خدیجه ای دیگر

‏نویسنده: علی ثقفی‏

‏ناشر: ‏‏مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی با مشارکت وزارت آموزش و پرورش‏

‏نوبت چاپ : اول ، 1394‏

‏قطع : وزیری‏

‏تعداد صفحات: 847 (مصور)‏

 

 

 

 

 

09

نام کتاب : یک قرن زندگی پرماجرا ( سالشمار زندگی قدس ایران، همسر امام خمینی)

‏نویسنده: ‏‏سید ‏‏علی قادری‏

‏ناشر: ‏‏مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی با مشارکت وزارت آموزش و پرورش‏

نوبت چاپ ‏: اول ،1394‏

قطع‏ : رقعی ـ مصور: سیاه و سفید‏

تعداد صفحات‏: 557، جلد یک ‏

‏ ‏


نام کتاب : یک قرن زندگی پرماجرا (سال شمار زندگی قدس ایران، همسر امام خمینی)

10‏نویسنده: سید علی قادری‏

‏ناشر: ‏‏مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی با مشارکت بنیاد شهید انقلاب اسلامی‏

نوبت چاپ ‏: اول ،1394‏

قطع‏ : رقعی ـ مصور: سیاه و سفید‏

تعداد صفحات‏: 555 ، جلد دو‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

11

نام کتاب : بانوی انقلاب (خانم خدیجه ثقفی به روایت اسناد) 

‏به اهتمام علی ثقفی، غلامعلی اصغریان‏

‏ناشر: ‏‏مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی با مشارکت سازمان اسناد و کتابخانه ملی‏

نوبت چاپ ‏: اول ،1394‏

قطع‏ : وزیری‏

تعداد صفحات‏: 462‏

‏ ‏

 

 

 

 

 

12

نام کتاب : بانوی انقلاب (خانم خدیجه ثقفی در آینه خاطرات)

‏به اهتمام علی ثقفی، علی داستانی بیرکی‏

‏ناشر: ‏‏مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی با مشارکت دانشگاه آزاد اسلامی‏

نوبت چاپ ‏: اول ،1394‏

قطع‏ : وزیری‏

تعداد صفحات‏: 653‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏


13نام کتاب : مجموعه مقالات (همایش بزرگداشت بانوی انقلاب اسلامی)

‏به اهتمام علی ثقفی، پروانه مافی‏

ناشر‏: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)‏

نوبت چاپ ‏: اول ،1394‏

قطع‏ : وزیری‏

تعداد صفحات‏: 607‏

‏ ‏

‏ ‏