تاکید امام بر حقوق زن؛ تاکتیک نه، استراتژی بود
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1394

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : کمساری، علی

تاکید امام بر حقوق زن؛ تاکتیک نه، استراتژی بود

تاکید امام بر حقوق زن؛ تاکتیک نه، استراتژی بود

‏حجت الاسلام علی کمساری در دیدار با دانش آموزان و معلمان خانه معلم (آموزش و پرورش) در خیابان ولیعصر با تبریک میلاد خجسته بانوی دو عالم حضرت صدیقه طاهره و سلاله پاکش حضرت امام (ره) جایگاه تعلیم و تربیت را در ادبیات انقلاب اسلامی متعالی توصیف کرد و گفت: در لغت تربیت به معنای پروراندن مجموعه ای از اعمال و رفتار های هدف مندی یک انسان مربی است که به منظور رشد و تعالی انسان دیگر به کار گرفته می شود. به بیان دیگر تربیت رفتار های هدفمند و برنامه ریزی شده به منظور رشد و تعالی و ارتقاء هدف مند انسان هاست که تحت تعلیم و تربیت قرار می گیرند.‏

‏معاون فرهنگی موسسه تنظیم و نشر آثار امام گفت:‏

‏اگر این معنای توصیفی که آرمانی محسوب نمی شود را بپذیریم می توان گفت که رسالت همه انبیاء الهی از طرفی و همه بزرگان و تاریخ سازان از سوی دیگر و همه معلمان و آموزگاران در نگاهی دیگر معطوف به این پروراندن و ارتقاء هدفمند و برنامه ریزی شده است.‏

‏کمساری با اشاره به آیه سوره جمعه گفت: آیه «هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلهم الکتاب و الحکمه» به عنوان آیه تعلیم و تربیت در قرآن کریم مطرح است.  و این آیه نشان دهنده خط و مشی و راهبرد استراتژیکی و هدفمندی فراروی همه انبیاء و اولیاء است. وی با اشاره به نقش تربیتی پیامبر اسلام برای امیر المومنین گفت: پیامبر گرامی اسلام می فرمایند: من پرورش یافته خدا و علی تربیت یافته من است. وی گفت: امیر المومنین نیز در بیان شخصیت تربیتی پیامبر اعظم می فرماید: پیامبر(ص) مثل یک طبیبی دوره گرد است که به در خانه ها مراجعه می کند  (به بیان امروز پزشک خانواده) و هر کجا که لازم باشد مرهم می گذارد. تشبیه ایشان این است که پیامبر را به جهت تربیت انسان به یک طبیب تشبیه می کند.‏

‏ حجت الاسلام کمساری با اشاره به این که در راستا تربیت همه عالمان و آموزگاران ربانی هم همین نقش را دارند، افزود: حضرت امام خمینی نیز به عنوان یک معلم و یک مربی در جامعه عمل کرد. ما اغلب حضرت امام را از منظر یک رهبر سیاسی و کسی که نظام سیاسی جدیدی ‏


‏با حمایت مردم ایجاد کرده می شناسیم اما اگر این منظر که ایشان اقداماتی هدف مند برای ارتقاء سطح فکری، فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی جامعه انجام داده اند را مد نظر قرار دهیم امام را می توانیم به عنوان یک معلم و یک مربی مطرح کنیم. همان گونه که پیامبر(ص) و ائمه دوازده گانه را می توانیم به عنوان مربی و معلمان بشریت قلمداد کنیم.‏

‏ کمساری با اشاره به این که حضرت امام با حرکت های هدفمند و تعریف شده و برخوردار از یک هندسه مشخص و مهندسی معین به عرصه تربیت و ارتقاء اخلاقی و فرهنگی جامعه ورود پیدا کرد اظهار کرد: امام خمینی(ره) مانند مربی که خود باید عارف و عالم  به اهداف خود باشد عمل کرد، اگر یک مربی که می خواهد به خصوص در عرصه دینی گام بردارد عمل خودش را باور نداشته باشد و حتی اگر باور داشته باشد و عامل به باور های خودش نباشد، تاثیر معکوس می گذارد.‏

‏حجت الاسلام کمساری افزود: یکی از آسیب ها در عرصه آسیب شناسی تربیت دینی دانش آموزان این است که معلم به آنچه که می گوید عمل نکند و دانش آموز رفتار دو گانه ای را از معلم ببینند؛ معلمی که خود دعوت به حجاب می کند ، خودش باید  واجد آن موضوع دعوت باشد و همچنین معلمی که دعوت به راستی و عدالت می کند باید صادق باشد و عادلانه رفتار کند.‏

‏معاون فرهنگی هنری موسسه تنظیم و نشر آثار امام تاکید کرد: میان گفته معلم و رفتار او و همچنین گفته یک روحانی با عملکردش نباید تناقص وجود داشته باشد که باعث دین گریزی مخاطب گردد.‏

‏حجت الاسلام کمساری با اشاره به این که هیچگاه نباید دچار پارادوکس تربیتی شویم تصریح کرد: در رفتارهای حضرت امام میان آنچه باور داشت و آنچه که عمل می کرد تفاوتی وجود نداشت اگر امام از مبارزه می گفت خود در صف اول بود، چه مبارزه با نفس که از آن تعبیر به جهاد اکبر می کرد و چه مبارزه با شیطان بیرونی که از آن به جهاد اصغر یاد می کرد، امام در میدان مبارزه جهاد اکبر و جهاد اصغر عامل بود. بین گفتار و رفتار امام هیچ گونه تعارضی وجود ‏


‏ندارد امام اهل عبادت بود چنانچه که از غیبت نکردن می گفت در طول عمرش نه گوینده آن  بود و نه شنونده آن.‏

‏کمساری گفت: در جلسه ای که  غیبت کسی گفته می شد حضرت امام آن جلسه را ترک می کرد.‏

‏ کمساری با انتقاد از برخی سیاسیون که مراقب رفتارها و گفتارهای خویش نیستند اظهار کرد: اگر امام راحل را به عنوان یک معلم و آموزگار قبول داشته باشیم هرگز نباید به تهمت گویی پردازیم. تهمت و غیبت در فلسفه فکری امام جایی نداشت. به لحاظ اجتماعی تهمت رتبه پایین تری نسبت به غیبت دارد. تهمت هم غیبت است هم تهمت. چیزی که متاسفانه میان برخی سیاسیون به بهانه مسائل سیاسی مرسوم شده تهمت است؛ این در حالی است که در منظر امام و دین اسلام غیبت و دروغ دو اصل بسیار ناپسند و آفت جدی  برای اجتماع محسوب می شود.‏

‏کمساری گفت: این دو هرگز با وجه فردی و اجتماعی امام خمینی و اسلام سازگار نیست. این دو در سیره اخلاقی و معنوی امام و اسلام جایگاهی ندارد. کمساری به بیان خاطره ای از یاران امام پرداخت و گفت: وقتی از حضرت امام در جوانی می خواستند برای تفریح به خارج از شهر قم برود همواره دو شرط می گذاشت اگر به آن دو شرط عمل می شد به مسافرت می رفتند وگرنه از آن صرف نظر می کرد: یکی نماز اول وقت؛ دیگری عدم وجود غیبت در میان دوستان و همراهان. ایشان هیچ گاه با حرف زدن  شوخی کردن و مباحث علمی و تفریح مخالف نبود بلکه با غیبت و تهمت مخالف بود.‏

‏کمساری افزود: وقتی حضرت امام از شهید و شهادت سخن می گفت هم خودش فرزند شهید بود هم فرزندش شهید شد. امام راحل از خردسالی فرزند شهید بود و خودش هم پدر شهید بود. فرزند برومندش حاج آقا مصطفی در نجف مظلومانه به شهادت رسید.‏

‏کمساری گفت: وقتی حضرت امام از حقوق زن در اسلام سخن می گفت از برای خوش آمد متجددین و روشنفکران و غرب زده ها سخن نمی گفت بلکه بر اساس تفکرات، برداشت ها و واقعیت های دین، صادقانه سخن می گفت. در عمل هم این باور خود را به منصه ظهور رساند. ‏


‏امام در زمینه مشارکت های سیاسی، اجتماعی  علمی زنان گام های عملی برداشت به طوری که این عمل در کشور های اسلامی منطقه نظیر ندارد. امام روز زن را اعلام می کند که این بار ریشه در شناخت شخصیت حضرت زهرا دارد. تاکید امام بر حقوق زن تاکتیک نبود؛ بلکه استراتژی بود.‏

‏معاون فرهنگی هنری موسسه تنظیم و نشر آثار امام با اشاره به ایجاد زمینه مشارکت زنان در عرصه سیاسی توسط امام خمینی تصریح کرد: حضرت امام به هنگام اعزام هیاتی برای ارائه پیام به گورباچف، در کنار عالمان دین و اهالی سیاست یک زن را هم مامور می کند. این ها نشان گر رفتار مربی بزرگ تاریخ معاصر است که اندیشه او مکتب عرفانی و فقهی و تربیتی اش نه تنها در جفرافیای ایران بلکه در جغرافیای فکری و فرهنگی جهان معاصر هم تاثیر می گذارد.‏

‏کمساری در بخش پایانی سخنان خود گفت: اگر بخواهیم نسبت به آینده حرکت انقلامان و مسیر تعالی بخشی که امام ترسیم کردند اطمینان بیشتری داشته باشیم باید این وجوه را از اندیشه امام بیشتر مورد کنکاش قراردهیم.‏

‏ وی گفت ظلم به اندیشه امام این است که ما اندیشه امام را در تجلیل از شخص ایشان، تکثیر عکس وی، نامگذاری خیابان ها  اماکن و... محصور کنیم.‏

‏این ها ظلم به اندیشه امام است. مانند ظلم به نهج البلاغه ظلم به صحیفه سجادیه و ظلم به ارزش های الهی  انسانی. چنانچه ظلم به قرآن کریم هم این است که قرآن را از جایگاه اصل اش فروکاستن و کنج طاقچه یا و بر فراز مرده ها و بر سر مسافران قرار دادن. باید قرآن در عرصه عمل جاری و ساری شود.‏

‏کمساری تاکید کرد: در متون درسی مان اندیشه امام نباید مهجور باشد. در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های درسی وآموزشی مان  اندیشه امام باید عملیاتی باشد. نسل جوان و نوجوان مان باید امام را در اندازه واقعی یک اندیشمند بشناسند.‏

‏ کمساری گفت: نباید حضور امام راحل را در بعضی از بخش ها و عرصه ها کم رنگ ببینیم. امام یک اندیشمند یک فقیه و در عین حال یک عقل گراست در عین اهل نقل و عقل بودن اهل ‏


‏کشف شهود و عرفان نیز هست. امام شخصیتی کاملا پارادوکسیکال و جامع دارد چیزی که در تاریخ اسلام بعد از اهل بیت(ع) تقریبا کم نظیر است. امام فقیه عقل گرای عارف است.‏

‏معاون فرهنگی موسسه با اشاره به نقش مهم معلمان در شناخت امام و ارائه دیدگاه های صحیح امام به دانش آموزان تاکید کرد: حضرت امام شخصیتی است که همه وجوه مثبت را در خود دارد، امام انقلابی را به پیروزی رساند که مکتب تربیتی بزرگ است و ان شاءالله ما  بتوانیم اندیشه و افکار امام را بهتر بشناسیم و مطالعه کنیم و زمینه آشنایی نسل جوان را بیش از پیش فراهم کنیم. اگر امروز راه تعالی فردی و اجتماعی به عنوان راه ارائه شده از سوی معـصومین ریشه دار و مبتنی بر اندیـشه های دیـنی وجود داشته باشد، آن راه، راه امام و اندیشه های امام است.‏

‎ ‎