حضور 92
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1394

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

حضور 92

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏ ‏

jeld 92chapsmall

‏ ‏

‏صاحب امتیاز: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏

‏مدیرمسئول و سردبیر: دکتر حمید انصـاری‏

‏زیر نظر هیئت تحریریه‏‎ ‎‏(حمید‏‏ ‏‏انصاری، سید علی محمد بشارتی، محمد علی خسروی،‏

‏علی کمساری، فیروز دولت آبادی، منوچهر اکبری، محمد  مقدم، نجفقلی حبیبی، سهراب هادی، ابوالفضل مروی)‏

‏قائم مقام سردبیر و مدیر داخلی: دکتر منوچهر اکبـری‏

‏هماهنگی، تدوین و اجرا: ابوالفضل مـروی‏

‏روی جلد: دست امام و پروانه ها، مرتضی افشاری، گواش، 30×60، 1378‏

‏طراحی و تنظیم جلد: ارسلان عبدالرحمان‏

‏لیتوگرافی: مؤسسة چاپ و نشر عروج‏

‏طراحی و صفحه آرایی: سمیه شاه حسینی (چاپ و تبلیغات فانوس)‏

‏تک شماره 2000 تومان‏

‏● نقل مطالب با ذکر مآخذ بلامانع است   ‏

‏● مقالات ارسالی مسترد  نمی گردد ‏

‏● حضور در ویرایش و اصلاح مقالات آزاد است.‏

‏●‏‎ ‎‏  نشانی: تهران  ـ خیابان شهید باهنرـ خیابان یاسرـ خیابان سوده ـ نبش کوچه شمیرا ـ ساختمان  مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام ـ تلفن: 22288693  فاکس: 22281671‏

‎ ‎