کتابهای منتشر شده موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) در ارتباط با حجة الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1375

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

کتابهای منتشر شده موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) در ارتباط با حجة الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی

کتابهای منتشر شده مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام(ره) در ارتباط با حجة الاسلام و المسلمین حاج سیداحمد خمینی

□ مهاجر قبیلۀ ایمان 

 زندگینامۀ یادگار امام حضرت حجة الاسلام و المسلمین حاج سیداحمد خمینی

 نویسنده: حمید انصاری

 حروفچینی و لیتوگرافی: موسسه چاپ و نشر عروج

 چاپ اول: زمستان 1374

 تیراژ: 3000 جلد

 قیمت: 280 تومان 

□   وعدۀ دیدار

 نامه های حضرت امام خمینی به حضرت حجة الاسلام والمسلمین حاج سیداحمد خمینی

 نوبت چاپ اول: اردیبهشت 1374

 تیراژ: 5000 نسخه

 لیتوگرافی: موسسۀ چاپ و نشر عروج

 چاپ و صحافی: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 

 قیمت 250 تومان 

 ترجمه شده به زبانهای: فارسی، عربی، انگلیسی، اردو 

□   گنجینۀ دل

 مجموعه خاطرات یاران دروصف یادگار امام حضرت حجة الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی

  چاپ: مؤسسه چاپ و نشر عروج

 نوبت چاپِ اول: اسفند 1374

 تیراژ: 3000 جلد

 قیمت: 950 تومان

□  آئینۀ آفتاب

 تبیان: اندیشه امام خمینی در کلام و پیام حجة الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی

 نوبت چاپِ اول: اردیبهشت 1374

 تیراژ: 5000 جلد

 لیتوگرافی: موسسه چاپ و نشر عروج

 چاپ و صحافی: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 قیمت:250 تومان 

□   دیدگاهها

منتخبی از مواضع حجة الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی(ره) 

 حروفچینی: موسسه فرهنگی امید 

 لیتوگرافی: موسسه انتشارات سوره 

 چاپ و صحافی: موسسۀ انتشارات سوره

 تیراژ: 5000 جلد

 نوبت چاپ: اول

 قطع: وزیری

 مرکز پخش: موسسه چاپ و نشر عروج

 ترجمه شده به زبانهای: فارسی، عربی، 

انگلیسی، اردو

□   سیری در کشف اسرار و حکومت اسلامی 

 حجة الاسلام سیداحمد خمینی

 تیراژ: 000 / 10

 چاپ: اول

 انتشارات سعید 

 قیمت: 25 ریال

‏ ‏

□   حکایت مهر 

یادمان اولین سالگرد رحلت یادگار امام خمینی(س)

 چاپ دوم: پائیز 1375

 تیراژ: 3000 جلد

 حروفچینی / لیتوگرافی / چاپ و صحافی: موسسه چاپ و نشر عروج

 قیمت: 1200 تومان 

‏ ‏

انتشار کتاب دیدگاههای حاج سیداحمد خمینی(ره) 

ناشر: امور بین الملل مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی«س»

‏چون که گل رفت و گلستان شد خراب ‏

‏بوی گل را از که جوییم از گلاب ‏

‏دیدگاهها کتابی ست حاوی مواضع سیاسی حجت الاسلام والمسلمین حاج سیداحمد خمینی«ره» که توسط امور بین الملل مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی در 284 صفحه به زبان اردو ترجمه و منتشر شده است. قطع این کتاب وزیری و تیراژ آن 5000 جلد است. معاونت پژوهشی مؤسسه، شصت و پنج مورد مطلب برای پاورقی این کتاب تهیه و تنظیم کرده است. شایان ذکر است که کتاب دیدگاهها به زبانهای عربی و انگلیسی نیز بزودی ترجمه و چاپ خواهد شد. ‏

‏ ‏

□  حضور شمارۀ 10

 فصلنامۀ فرهنگی، هنری، سیاسی و اجتماعی

 اردیبهشت 1374

 صاحب امتیاز: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی

 قیمت: 230 تومان 

 حروفچینی / لیتوگرافی / چاپ و صحافی: موسسه چاپ و نشر عروج

‏ ‏

 حضور شماره 14

 ویژه سالگرد رحلت یادگار امام 

 اسفند 1374 

 حروفچینی / لیتوگرافی / چاپ و صحافی: موسسه چاپ و نشر عروج

 قیمت: 300 تومان