یکرنگی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1375

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

یکرنگی

یکرنگی

‏چشم از من و رخصت تماشا از تو ‏

‏ یکرنگی آسمان و دریا از تو ‏

‏ مهتاب و سپیده و و من آموخته ایم‏

‏ ای آیینه! ساده زیستن را از تو ‏