برای پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن 57
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1375

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : طهماسبی، قادر

برای پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن 57

برای پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن 57 

‏فجر سر برزد و تشویش ظلام آخر شد ‏

‏ صبح خندید و سیه کاری شام آخر شد ‏

‏ شورش اشک غم و وسوسۀ دلتنگی ‏

‏  با شکر خند می و گردش جام آخر شد ‏

‏ شب قدری که در آن روح خدا کرد نزول ‏

‏ کار صد حادثه با سلم و سلام  آخر شد ‏

‏ فصل آشفته دلی موسم خونین جگری ‏

‏ همه در سایۀ تدبیر امام آخر شد ‏

‏ آفت سستی و تشویش غم کار نفاق ‏

‏ شکرالله که به توحید کلام آخر شد ‏

‏ علم جلوه بر افراشت چون قانون خدا ‏

‏ جور آن ظلمت بی نظم و نظام آخر شد ‏

‏بود نقصانی اگر کوکبۀ ایمان را ‏

‏ با شب افروزی این ماه تمام آخر شد ‏

‏ سایۀ وسوسۀ ظلمت ترفند فساد ‏

‏ با شکوفائی خورشید قیام آخر شد   ‏

‏قادر طهماسبی «فرید اصفهانی»‏