معرفی کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1392

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

معرفی کتاب

معرفی کتاب 


نام کتاب : سرمایه اجتماعی در اندیشه وعمل امام خمینی

نویسنده : فاطمه فقیه خلجانی

ناشر: مؤسسه چاپ و نشر عروج (وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)

نوبت چاپ : اول، 1392

قطع : وزیری

تعداد صفحات: 226

قیمت: 9500 تومان 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏نام کتاب : صادر نخستین از منظر امام خمینی (س) و عرفا

‏نویسنده: مرضیه رمضانی‏

ناشر: مؤسسه چاپ و نشر عروج (وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)

نوبت چاپ : اول ، 1392

قطع : وزیری

تعداد صفحات: 228

قیمت: 9500 تومان 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏نام کتاب : قطع و پیوند اعضا از دیدگاه امام خمینی

‏نویسنده: سجاد ایزدهی‏

‏ناشر: مؤسسه چاپ و نشر عروج‏‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)‏

‏نوبت چاپ : اول ، 1392‏

‏قطع : وزیری‏

‏تعداد صفحات: 434‏

‏قیمت: 18000 تومان ‏

‏ ‏

 


نام کتاب : الهیات سلبی از دیدگاه قاضی سعید قمی

 و امام خمینی 

‏نویسنده: فاطمه السادات میری‏

ناشر: مؤسسه چاپ و نشر عروج(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام  خمینی)

نوبت چاپ : اول ،1392

قطع : وزیری

تعداد صفحات: 285

قیمت: 12000 تومان 

 

 

 

نام کتاب : آشنایی با انبیاء از دیدگاه امام خمینی

نویسنده : مصطفی قلی زاده علیار

ناشر: مؤسسه چاپ و نشر عروج(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)

نوبت چاپ : اول، 1392

قطع : رقعی

تعداد صفحات: 93

قیمت:  4500 تومان 

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

نام کتاب : برو بیرون سرهنگ!

‏(تاریخ نگاری انقلاب اسلامی برای نوجوانان)‏ 

‏نویسنده: محمد رضا اصلانی‏

ناشر: مؤسسه چاپ و نشر عروج(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)

نوبت چاپ : اول ،1392

قطع : رقعی

تعداد صفحات: 102

قیمت: 4800 تومان 


‏ ‏


نام کتاب : نگاهی به اندیشه عرفانی امام خمینی

نویسنده : رضا حسینی فر

ناشر: مؤسسه چاپ و نشر عروج(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)

نوبت چاپ : اول، 1392

قطع : رقعی

تعداد صفحات: 189

قیمت:  7000 تومان 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

نام کتاب : توحید از دیدگاه امام خمینی(1) - اردو

‏نویسنده: اطهر عباس رضوی کوشامبوی‏

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی

نوبت چاپ : اول ،1392

قطع : وزیری

تعداد صفحات: 670

قیمت: دوره، 60000 تومان 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

نام کتاب : توحید از دیدگاه امام خمینی (2)- اردو

نویسنده : محمد عارف املوی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی

نوبت چاپ : اول، 1392

قطع : وزیری

تعداد صفحات: 675

قیمت: دوره،  60000 تومان 


 

 

 

نام کتاب : مجموعه مقالات اخلاق عرفانی (اردو)

‏(منتخب مقالات کنگره اندیشه های اخلاقی، عرفانی امام خمینی،‏

‏1382، قم)‏

‏تألیف: کرار حسین اظهری مبارکپوری‏

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی

نوبت چاپ : اول، 1392

قطع : وزیری

تعداد صفحات: 414

قیمت:  17000 تومان 

‏ ‏

‏ ‏

‏