چهار رباعی از رضا اسماعیلی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1392

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : اسماعیلی، رضا

چهار رباعی از رضا اسماعیلی

چهار رباعی از رضا اسماعیلی

 

نام تو

‏من نــام تو را بـه عاشــقان خواهــم گفت‏

‏بــر لاله رُخــان مهــربان خــواهــم گفت‏


‏من نـام تــو را به سینـه حک خواهـم کرد‏

‏بر خلق جهان، به صـد زبان خواهـم گفت‏

‏ ‏

بی تو

‏ماییم و هــزار چشم خونیــن بی تو‏

‏ماییم و هـــزار بُهت غمـگین بی تو‏

‏ماییم و هزار دشت غُـربت در پیش‏

‏ماییم و هـزار بُغض سنــگیـن بی تو‏

‏ ‏

هزار مرگ دیگر

‏ماییم و هــزار باغ بی بـــر، بی تو ‏

‏ماییم و هزار نخــل بی سر، بی تو‏

‏ماییم و هزار شام وحشت، انـدوه‏

‏ماییم و هزار مرگ دیـگر، بی تو‏

‏ ‏

هزار یاد شیرین

‏ماییم و هــزار دیـــدۀ دریــایی‏

‏ماییــم و هــزار لالۀ صــحرایی‏

‏ماییم و هــزار یـاد شیرین از تو‏

‏ماییم و هـزار بیستـون تنـهـایی‏