اسناد ساواک مربوط به شهید آیت الله حاج سید مصطفی خمینی(ره)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1376

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

اسناد ساواک مربوط به شهید آیت الله حاج سید مصطفی خمینی(ره)

‏ ‏

اسناد ساواک

‏ ‏

‏ ‏مربوط به شهید آیت الله سید مصطفی خمینی(ره) ‏

‏ ‏

‎ ‎

‏وزارت کشور‏

‏شهربانی کل کشور‏

‏شهربانی قم‏

‏پیرو شماره 819 / 5 ـ 15 / 3 / 42 و 896 / 5 ـ 20 / 3 / 42 پس از دستگیری از ساعت پنج صبح روز 15 / 3 / 42 از تمام محلات و کوچه های شهر جمعیت کثیری در حدود 40 هزار نفر از زن و مرد و بچه که اکثراً به اسلحه سرد مسلح بوده٬ به طرف صحن مطهر و خیابانهای اطراف آن به حالت اجتماع به حرکت درآمده و با شعارهای ـ وامحمدا ـ آقا را دستگیر کردند ـ یا مرگ یا خمینی ـ هر آن به شدت تظاهرات و فعالیت آنان افزوده می شد. با توجه به مفاد گزارشات٬ مراتب زیر به عرض می رسد:‏

‏1. بلافاصله با توجه به احساسات تحریک شده مردم و قلّت نیرو٬ پاسها را جمع آوری و به کلانتری ها دستور آماده باش و در صورت لزوم دفاع داده شد.‏

‏2. از سرکار سرهنگ 2 خواجه نوری فرمانده گروهان مستقر در شهربانی و همچنین هنگ ژاندارمری استمداد شده که پاسخ دادند بدون دستور از مرکز و فرماندهی نمی توانند اقدامی بنمایند.‏

‏3. ساعت 30 / 5 مراتب تلفناً به اداره اطلاعات اعلام و تقاضای اعزام نیرو و صدور دستور به فرماندهی واحد نظامی و ژاندارمری گردید.‏

‏4. هنوز ساعت از 15 / 8 تجاوز نمی کرد که صدای شلیک گلوله های پی در پی در حدود کلانتری 3 در شهر و محوطه شهربانی طنین انداز گردید و بلافاصله از کلانتری 3 تلفناً اطلاع داده شد پس از عبور گردان سرباز از جلوی کلانتری و حرکت به طرف شهربانی٬ جمعیت متراکم در آنجا که به طرف شرکت نفت می رفتند عده  ای به گردان و عده  ای با چوب و چماق و چاقو به کلانتری حمله ور گردیده و تا روی پله های داخل کلانتری به جلو آمده٬ سایبان و تابلو کلانتری و تعدادی دوچرخه مأمورین را خُرد و با سنگ به مأمورین حمله ور و مأمورین برای دفاع و ارعاب مهاجمین مبادرت به تیراندازی هوائی نموده و نیز در حین حمله به کلانتری عده ای به افراد گردان حمله و عده  ای از آنان را مجروح و آمبولانس نظامی که در آخر ستون حرکت می نموده٬ آتش زده و به کامیونهای حامل نیرو با چوب و سنگ و غیره آسیب رسانده٬ قصد حمله و خلع سلاح سربازان گردان را داشته و با اخطار مکرر فرمانده گردان (سرکار سروان بهروزی) از عمل خود دست برنداشته که فرمانده گردان نیز قبل از رسیدن به شهربانی در خیابان شاه برای تفرقه جمعیت و نجات خودروها و سربازان مبادرت به تیراندازی کرده که در نتیجه عده  ای مجروح و مقتول می گردند.‏

‏5. چون کلانتری 3 تقاضای کمک فوری داشت از طرفی بیم آن می رفت که جمعیت به دوائر دولتی حمله ور گردند٬ لذا سروان ‏

‏جوادی سرکلانتر به اتفاق عده  ای پاسبان مسلح برای مراقبت ادارات دولتی و سروان هوشمند به اتفاق 30 نفر سرباز برای کمک به کلانتری 3 و خارج نمودن کلانتری از مخاطره اعزام٬ در خیابان ایستگاه حدود چهارراه شاه غفلتاً سروان جوادی و مأمورین مورد حمله قسمتی از جمعیت قرار گرفته٬ در نتیجه سروان جوادی و عده  ای از مأمورین مجروح ناچاراً با تیراندازی هوائی جمعیت را متفرق و به مراقبت محلهای ذکر شده پرداخته اند.‏

‏6. در همین موقع عده  ای که از ده هزار نفر متجاوز بوده٬ به طرف شهربانی در حرکت و با دادن شعارها و تحریک احساسات مردم به قتل و کشتار مأمورین پلیس و تخریب و آتش زدن عمارت شهربانی که بدون درب می باشد تا حدود پنجاه متری شهربانی نزدیک شده و با آرایش که قبلاً با تعداد قلیلی سرباز و پاسبان گرفته شده بود٬ پس از اخطار با بلندگو به مردم و نصایح لازم٬ چون متفرق نشده و به طرف سربازان و پلیس با قمه و قداره و چاقو و خنجر و چوب و سایر آلات برنده و حلبهای نفت و بنزین قصد حمله داشته٬ در نتیجه ستوان یکم دبیرزاده افسر اعزامی از مرکز از ناحیه لب مجروح و بلندگوی دستی آسیب دیده٬ ناچاراً با شلیک چند تیر هوائی از طرف ستوان دبیرزاده و سرهنگ 2 خواجه نوری مردم عقب نشینی و تا حدود چهار راه آذر رانده شدند. در همین موقع گردان اعزامی علی آباد پس از زد و خورد و شکستن محاصره مردم٬ در چهارراه شاه به طرف شهربانی حرکت مهاجمین با دیدن گردان اعزامی متفرق و به طرف صحن حرکت نمودند.‏

‏7- در صحن که از صبح جمعیت انبوهی مجتمع و در مسجد اعظم نیز در حدود چهارهزار نفر زن با داشتن قمه و قداره در زیر چادرها برای رساندن به آشوبگران آماده بودند٬ بدواً ابوالقاسم وکیلی و عده  ای دیگر که متواری و مأمورین جهت دستگیری آنان مشغول اقدام هستند با سخنرانی خود مردم را تحریک (ابوالقاسم وکیلی دستگیر و به ساواک تحویل شده. موضوع گزارش شماره 887 / 5 ـ 20 / 3 / 42) سپس سید مصطفی خمینی پسر خمینی صحبت و با آمدن آیات و اقداماتی که بعمل آمده، مردم به تدریج از صحن متفرق شدند.‏

‏8- از ساعت 10 که ژاندارمری نیز نیروی کمکی خود را اعزام داشت٬ با تقویت نیروی کلانتری ها و اقدامات سریع و عاجلی که بعمل آمد و با استقرار سربازان و پلیس و ژاندارم در نقاط حساس و مانور جت های جنگنده که در ارتفاع کم پرواز می کردند و باعث ارعاب مجتمعین و مردم شده بود. به تدریج بدون برخورد و درگیری مردم متفرق و آرامش نسبی برقرار گردید.‏

‏9- در مورد مجروحین و مقتولین فوراً به وسیله آمبولانس و ماشین های دیگر اقدام سریع معمول و مجروحین به بیمارستان نکوئی و فاطمی اعزام و طبق دستور صادره ‏

‏در مورد مقتولین و مصدومین با تشریفات قانونی اقدام لازم معمول گردید. ‏

‏ ‏

گزارش

24 / 4 / 1342

‏محترماً معروض می دارد که در اطراف وضعیت پسر آیت الله خمینی تحقیق و نتیجه را به شرح زیر به عرض می رساند: ‏

‏1ـ پس از دستگیری آقای خمینی٬ صبح روز 15 / 3 / 42 فرزند ارشد آقای خمینی که به نام سید مصطفی و معمّم می باشد٬ پای برهنه از منزل به صحن مطهّر آمده و جریان دستگیری آقای خمینی را به وسیله اطرافیانش به جمعیت اعلام کرده است. ‏

‏2ـ پس از چند روز که از دستگیری آقای خمینی گذشت٬ عده  ای از طلاب و وعاظ به عنوان همدردی و تقویت روحیه وی به منزل ایشان رفت و آمد داشتند تا اینکه از طرف آقای خمینی دستور داده شد شهریه طلاب را بپردازند که ایشان شهریه طلاب را پرداخته و علاوه بر شهریه نیز پول هائی به وعاظ و روضه خوانهای شهر داده است که در نتیجه وعاظ و طلاب بیشتر دور او جمع شده و حتی درصدد بودند که طوماری تنظیم نمایند و در آن آقای خمینی را مرجع بزرگ شیعیان دنیا معرفی کنند و هر موقع که آقای مصطفی خمینی از منزل خارج می شود٬ اشخاص سودجو و عوام دور او اجتماع نموده و بعضی ها دست او را هم می بوسند و بطور کلی پس از دادن شهریه وجهه بهتری پیدا کرده است. ‏

‏3ـ با تحقیقات جامعی که بعمل آمد، از صدور اعلامیه وسیله مشارالیه دلیل و مدرکی به دست نیامد. ‏

‏مراتب را گزارشاً به عرض می رساند. ‏

سرپاسبان سوم رضا روشن روش

‏ ‏

‏ ‏ستاد بزرگ ارتشتاران

‏از: ‏

‏اداره ‏   ‏مورخ 14 / 8 / 43‏

‏دائره ‏   ‏شماره ‏

‏به: ‏

‏درباره: قرار تأمین‏

‏برحسب تقاضای شماره 26879 / 321 مورخه 14 / 8 / 43 سازمان اطاعات و امنیت کشور درباره غیر نظامی مصطفی فرزند روح الله شهرت مصطفوی (معروف به خمینی) به اتهام اقدام بر ضد امنیت داخلی مملکت به علت اهمیت بزه و بیم تبانی قرار بازداشت موقت صادر می گردد و به متهم تذکر داده می شود که این قرار ظرف 24 ساعت قابل اعتراض است. ‏

‏ ‏

موافقم

‏14 / 8 / 43 دادستان ارتش- رئیس شعبه بازپرسی سرهنگ ستار بهزادی ‏

‏بسمه تعالی ‏  ‏14 / 8 / 43 ‏

‏  به اصل قرار و کیفیت بازداشت و به قرار بازداشت کننده شدیداً معترضم. ‏سید مصطفی خمینی 


‏گیرنده: ‏       ‏تاریخ:27 / 11 / 42‏

‏فرستنده:‏       ‏شماره:11231 / 16ج‏

‏شماره عطف / پیرو‏   ‏ ‏   ‏شماره پرونده گیرنده:‏  ‏  پیوست:‏       ‏شماره پرونده فرستنده:‏

‏ ‏

‏نخست وزیری‏

سازمان اطلاعات و امنیت کشور

‏س.ا .و. ا. ک‏

‏موضوع:‏

‏ ‏

‏تیمسار ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور (مدیریت کل اداره سوم) ‏

‏ ‏

‏محترما برابر گزارش مامور ویژه بطوریکه فرزند کوچک آقای سید احمد زنجانی اظهار داشته سال گذشته مصطفی خمینی باتفاق مادرش (فرزند آیت اله خمینی) بکرمانشاه آمده و چند شب در منزل سید زنجانی بوده و سپس بعراق رفته اند و اضافه نموده که مصطفی خمینی مخالف دولت است و تعدادی نوار ضبط صوت که سخنرانیهای آقای خمینی روی آن ضبط شده با خود بعراق برده و در نجف و کربلا بوسیله بلندگو آنرا پخش نموده. مامور اضافه نموده که شایع است طرفداران خمینی میخواهند با پخش این نوارها با دولت ایران و شاهنشاه مبارزه کنند. همین مامور در خاتمه گزارش خود نوشته شایع است که اگر خمینی را آزاد بگذارند قصد دارد بعراق برود. ‏

‏استحضارا بعرض رسید. ‏

‏رئیس سازمان اطلاعات و امنیت استان پنجم. مرادیان‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏♦‏‏ ‏‏م – و  / 1107‏

‏♦‏‏ ‏‏عیناً جهت اقدام به اداره 2 / 321 ارسال گردد شماره 4 و 12‏

‏♦‏‏ ‏‏در پرونده سیدمصطفی خمینی بایگانی شود.‏

‏♦‏‏ ‏‏38-308 / ن‏


‏اسناد‏

‏تیمسار ریاست ساواک‏

‏مدیریت کل اداره سوم‏

‏15538 / 333‏

‏19 / 4 / 42‏

‏ ‏

‏سید مصطفی خمینی فرزند آیت اله خمینی‏

‏ ‏

‏بعد از دستگیری و بازداشت آیت اله خمینی پسر وی بنام سید مصطفی که معمم نیز می باشد امور جاریه را انجام می دهد و پولهائی هم توسط بازاریان تهران جهت پرداخت شهریه طلاب رسیده که شهریه ماه جاری طلاب حوزه علمیه قم وسیله نامبرده پرداخت گردیده است. ج‏

‏ ‏

‏از طرف رئیس ساواک تهران. مولوی‏

‏ ‏

محرمانه 

‏♦‏‏ ‏‏11351_17 / 6 / 42‏

‏♦‏‏ ‏‏16 / 6 / 42‏


گزارش اطلاعات داخلی

‏موضوع: ملاقات پسر آیت اله خمینی با مخالفین دولت‏  ‏شماره: ‏

‏محل: تهران‏      ‏تاریخ حادثه: ‏

‏عطف بشماره: ‏      ‏تاریخ وصول خبر: 22 / 4 / 42‏

‏منبع خبر: مأمور ویژه‏     ‏تاریخ گزارش: 23 / 5 / 42‏

‏تقویم:ب3‏

محرمانه

‏طبق اطلاع واصله اخیرا پسر آیت اله خمینی با افراد منتفذ و مخالف دولت در تماس می باشد چون مشارالیه می تواند با پدرش ملاقات نماید از این لحاظ رابط بین پدرش و افراد مخالف دولت است. ش‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ محرمانه

‏ ‏

‏♦‏‏ ‏‏یک برگ جهت اطلاع ساواک شمیران ارسال گردید (28 / 5 / 42) ‏

‏♦‏‏ ‏‏طی شماره 11576..... (29 / 5 / 42) به ساواک شمیران فرستاده شد. ‏

‏♦‏‏ ‏‏20440 / 333 (27 / 5 / 42) در دو نسخه‏

‏♦‏‏ ‏‏5857‏

‏ ‏

‏♦‏‏ ‏‏تعداد نسخه: ‏

‏♦‏‏ ‏‏گیرندگان: ساواک تهران‏

‏♦‏‏ ‏‏36- 128 / ن‏


‏اسناد‏

‏محرمانه‏          ‏ 17 / 4 / 42‏

‏مامور ویژه‏          ‏ 18 / 4 / 42‏

‏ب2‏

‏ در شهرستان قم پسر آیت الله خمینی که معمم میباشد بجای وی نشسته و دستورهای او را بمورد اجرا می گذارد و اعلامیه هائی تهیه و برای روحانیون می فرستند. م. م‏

محرمانه

‏ ‏

‏ساواک قم 8651....... (23 / 4 / 42) ‏

‏با توجه به گزارشات رسیده جواب تهیه شده ضمناً بنویسید بعضی پولها هم برای پسر خمینی فرستاده شده (با مراجعه به گزارشات) (25 / 4 / 42) ‏

‏ساواک تهران جهت استحضار و تعیین صحت و سقبه‏


‏ ‏

‏گیرنده: ریاست ساواک تهران  ‏     ‏تاریخ: 31 / 5 / 42‏ 

‏فرستنده: ساواک شمیرانات‏     ‏شماره: 1051شمیران‏

‏شماره عطف / پیرو 11576 / س.ت / 29 / 5 / 42‏   ‏شماره پرونده گیرنده:‏

‏پیوست‏ ‏:‏      ‏شماره پرونده فرستنده:‏

‏نخست وزیری‏

سازمان اطلاعات و امنیت کشور

‏س.ا. و. ا. ک‏

محرمانه

‏موضوع: آقای مصطفی فرزند آیت الله خمینی ‏

‏محترماً بعرض می رساند بطوریکه در اطلاعیه های مربوط مشروحا بعرض رسانیده اغلب اشخاصی وسیله تلفن با نامبرده بالا قرار ملاقات در نقاط مختلف که با علائمی به یکدیگر میفهمانند گذارده و با این ترتیب تماس هائی براحتی بین آنان صورت میگیرد که چون خارج از منطقه این بخش بوده بعلاوه مقدورات و امکانات اجازه مراقبت بیشتری به این بخش نمیدهد بعبارت دیگر چون ارتباط آقایان با خارج چندان کنترلی ندارد یعنی هم تلفن در اختیار داشته و هم با بستگان و نزدیکان و حتی اشخاص دیگر (البته با اجازه فرماندار نظامی) دائماً در تماس و ملاقاتند صحت مفاد اطلاعیه مذکور بعید بنظر نمیرسد. علیهذا با عرض مراتب بالا چنانچه میبایستی از این تماسها جلوگیری بعمل آید مستدعی است مقرر فرمائید ترتیبی داده شود که محدودیت و مراقبت شدیدتری صورت گیرد. ‏

‏رئیس ساواک شمیرانات انصاری‏

‏ ‏

‏ ‏

‏♦‏‏ ‏‏بخش امور احیای،..... ‏

‏♦‏‏ ‏‏قلهک – انتهای خیابان دولت ایستگاه قنات بطرف قیطریه 29‏

‏♦‏‏ ‏‏دارای عمامه و ریش بلند در حدود 36سال ‏

‏♦‏‏ ‏‏5857‏

‏♦‏‏ ‏‏38-308 / ن‏

‏♦‏‏ ‏‏ملاحظه شد17 / 7 / 42‏


‏اسناد‏

خیلی محرمانه

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏بقرار اطلاع روز شنبه (16 / 6 / 42) سپهبد نصیری رئیس شهربانی کل کشور و فرماندار نظامی تهران و حومه مصطفی خمینی فرزند آیت اله خمینی را بدفتر کار خود احضار و خطاب به نامبرده اظهار داشته اخبار و اطلاعاتی میرسد مبنی بر اینکه وی دارای فعالیتهای مشکوکی است و با برخی از روحانیون مخالف تماسهائی دارد و بهمین جهت اخطار میکند چنانچه مشارالیه در رویه خویش تجدید نظری بعمل نیاورد و تماس و مراوده خود را با روحانیون مزبور و افراد ناراحت قطع نکند با عکس العمل شدیدی از طرف مقامات و مراجع مربوطه روبرو خواهد شد. ‏

‏سپهبد نصیری سپس در پاسخ سئوال مصطفی خمینی که چگونگی سرانجام کار پدر خود را استفسار نموده اظهار داشته وی باید بپدرش تفهیم نماید که برای همیشه از بازگشت به قم صرف نظر و  محل دیگری را برای زندگی انتخاب نماید. ‏

‏توضیح اینکه مصطفی خمینی پس از  این ملاقات در یک صحبت خصوصی اظهار داشته مصلحت نیست فعلاً موضوع محل اقامت پدرش بوی گفته شود زیرا ممکن است این امر تولید عصبانیت و ناراحتیهای تازه  ای در او نماید ولی در هر حال این جریان را متدرجا بمشار الیه تفهیم خواهد کرد. ‏

‏ ‏

خیلی محرمانه

‏♦‏‏ ‏‏در پرونده آیت اله خمینی بایگانی شود. ‏

‏♦‏‏ ‏‏محترما در صورت تقریب این اطلاعیه بدفتر ویژه اطلاعات ارسال گردد. ‏

‏♦‏‏ ‏‏در اجرای آن اقدام گردد21 / 6 / 42‏


اسناد‏

‏وزارت کشور‏

‏شهربانی کل کشور‏

‏اداره دفتر کل‏

‏ ‏

‏ ‏

‏کشف رمز شهربانی ‏ ‏قم ‏ ‏شماره2943‏ ‏تاریخ اصل 13 / 8‏ ‏تاریخ وصول 13 / 8‏

‏ ‏

‏اداره اطلاعات ‏

‏چون پس از دستگیری آیت الله خمینی، سید مصطفی فرزند وی بروحانیون مراجعه و مشغول تحریک و صاحبان دکّاکین را ترغیب به بستن می نمود لذا نامبرده ساعت 15 / 10 صبح با کمک مأمورین ساواک دستگیر و بساواک قم تحویل گردید. ‏

‏سرهنگ پرتو‏

‏ ‏

‏ ‏‏ورود بدفتر مرکزی ت اطلاعات شهربانی کل ‏

‏تاریخ: 12 / 8 / 43‏

‏شماره: 6249‏

‏ ‏

‏ ‏♦‏‏ ‏‏طبق دستور اقدام شود. 13 / 8‏


‏وزارت کشور‏

‏شهربانی کل کشور‏

‏اداره دفتر کل‏

‏ ‏

‏کشف رمز شهربانی قم ‏ ‏شماره 2945‏ ‏تاریخ اصل: 13 / 8‏ ‏تاریخ وصول 13 / 8‏

‏ ‏

‏اداره اطلاعات‏

‏ ‏

‏پیرو شماره 2943 / 5-13 / 8 / 43 تا ساعت 30 / 10 اتفاق قابل عرض نبوده و عدّه  ای از طلّاب بطور دو یا سه نفری خارج شهر رفته با اتومبیل از قم عزیمت می نمایند چون محتمل است بعضی از آقایان برای تحریک بشهرستانهای دیگر بروند لذا مستدعی است دستورات لازم صادر فرمایند ضمناً پس از دستگیری پسر خمینی وضع آرامتر و عدّه  ای دکّاکین خیابانها را باز و مشغول کسب ولی بازار کماکان تعطیل است. ‏

‏سرهنگ پرتو‏

‏ورود بدفتر مرکزی ت اطلاعات شهربانی کل‏

‏تاریخ: 12 / 8 / 43‏

‏شماره: 6249‏


تیمسار ریاست ساواک‏

‏اداره کل سوم‏ ‏ساواک تهران ‏         ‏                                                                                                                                                                                                                                                                                 فوری 

خیلی محرمانه

‏ ‏

‏سید مصطفی خمینی‏

‏برابر گزارش ساواک قم نظر به اینکه نامبرده فوق پس از دستگیری پدرش آیت الله خمینی در صبح مورخه 13 / 8 / 43 با جمع آوری اشخاص و مراجعه بمنزل آیات و تحریک بازاریان در قم ایجاد تشنج مینمود توسط مامورین ساواک و شهربانی قم دستگیر و در ساعت 2100 وسیله این ساواک بزندان قزل قلعه تحویل گردید عین 9 برگ مدارک مربوط به وی جهت هر گونه اقدام مقتضی بپیوست ایفاد میگردد. ش‏

‏از طرف رئیس ساواک استان مرکز. مولوی‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

خیلی محرمانه

‏ ‏‏♦‏‏ ‏‏17667‏_‏14 / 8 / 46‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏از شعبه (7) بازپرسی دادستانی ارتش ‏

‏شماره: 4575 / 7 / 1‏

‏ ‏

 ‏14 / 8 / 43‏

ستاد بزرگ ارتشتاران

اداره دادرسی ارتش

‏ ‏

‏تیمسار ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور‏

‏ ‏

‏بازگشت بشماره 26879 / 321-14 / 8 / 43 ‏

‏ ‏

‏درباره غیر نظامی ........ سیدمصطفی ........ فرزند ........ روح اله ........ شهرت مصطفوی معروف به خمینی به اتهام اقدام بر ضد امنیت داخلی مملکت ................................................................................‏

‏در تاریخ 14 / 8 / 43 قرار بازداشت موقت صادر گردیده است. ‏

‏با تقدیم عین پرونده مقرر فرمایند قرار صادره را برؤیت متهم رسانیده و ‏

‏پرونده را پس از تکمیل اعاده دهند. ‏

‏ ‏

‏رئیس شعبه (7) بازپرسی دادستانی ارتش‏

‏سرهنگ ستاد بهزادی‏

‏ ‏

‏ ‏♦‏‏ ‏‏گیرندگان‏

‏♦‏‏ ‏‏1ـ ریاست زندان قزل قلعه جهت اطلاع و بازداشت متهم‏

‏♦‏‏ ‏‏2ـ دایره آمار و اجرائیات و بررسی قوانین دادستانی ارتش‏


‏اسناد‏

‏از زندان قزل قلعه: ‏       ‏شماره: ‏

‏به: ‏ محرمانه

مدیریت کل اداره سوم (بخش321) 

‏درباره غیر نظامی سید مصطفی فرزند روح اله شهرت مصطفوی معروفبه خمینی‏

‏ ‏

‏برابر نامه شماره 4575 / 7 / 11- 14 / 8 / 43 شعبه 7 بازپرسی دادستانی ارتش غیر نظامی یادشده بالا در روز 14 / 8 / 43 تحویل زندان و بازداشت گردید مراتب استحضارا بعرض می رسد.‏

‏از طرف رئیس زندان قزل قلعه سرگرد خلج هدایتی‏

‏ ‏

‏ ‏

محرمانه

‏ ‏

‏♦‏‏ ‏‏947_16 / 8 / 43‏

‏♦‏‏ ‏‏م-و / 1107مذهبی‏

‏ ‏

‏ ‏

‏موضوع: وضع قم ‏         ‏شماره: 2643‏

‏عطف / پیرو‏      ‏تاریخ وقوع: 13 / 8 / 43‏

‏ارزیابی: الف - 1‏      ‏تاریخ وصول: 13 / 8 / 43‏

       ‏تاریخ گزارش: 13 / 8 / 43‏

‏طبق اطلاعات رسیده. پس از عزیمت آیت اله خمینی بکشور ترکیه تا 10 / 9 صبح اهالی از موضوع بی اطلاع بودند. در ساعت 10 / 9 جمعیت در خیابانها بیش از حد معمول و بدون تظاهر توقف نموده بود. ‏

‏ساعت 15 / 11 چون پسر آیت اله خمینی بمنظور بستن بازار قم و بنفع پدر خود کسبه و بازاریان را تحریک می کرد توسط مامورین دستگیرگردید. ‏

‏در ساعت 20 / 11 بازار شهرستان قم تعطیل و جمعیت همچنان در خیابانها زیادتر از حد عادی و زیر نظر مامورین قرار گرفته و منازل آیات نیز تحت مراقبت بوده است. ‏

‏ ‏

‏♦‏‏ ‏‏گیرندگان:‏

‏اسناد‏

بازجوئی از: آقای سید مصطفی خمینی ............ 

‏ ‏

‏س- هویت خودتان را بیان بفرمائید‏

‏ج- نام سید مصطفی فرزند آیت الله روح الله خمینی نام خانوادگی مصطفوی شماره شناسنامه 38 صادره خمین گلپایگان متولد 1309 قم مذهب اسلام (شیعه) میزان تحصیلات دارای درجه اجتهاد در رشته معقول و منقول از دانشگاه قم... ‏

‏مشخصات کامل آقای مصطفوی و اقوام و بستگان ایشان‏

‏نام سید مصطفی مصطفوی شغل مدرس در علوم دینی و اشتغال به تحصیل در مدارج عالیه و در رشته معقول و منقول تدریس می کنم فقه درس می دهم٬ بعلت اشتغال به تحصیل به خدمت زیر پرچم احضار نشده ام٬ آدرس منزل قم کوچه حرم منزل اجاری متعلق به ورثه مرحوم آقا میر سید حسن برقعی می باشد. ‏

‏نام پدر آیت الله روح الله خمینی شغل مرجع تقلید شیعیان سنّ متولد 1320 قمری (64 الی 65 سال دارند) میزان تحصیلات ایشان اعلم در علوم عقلی و نقلی و قسمت نقلی را در قم تدریس می کنند و تعداد شاگردان ایشان بیش از یکهزار نفرند که در حدود چهارصد نفر از این شاگردان دارای درجه اجتهاد می باشند٬ ایشان از سال 1340 قمری در قم اقامت دارند که در زمان مرحوم آقا سید ابوالحسن اصفهانی از عراق به قم آمدند بر حسب دستور آقای آقا شیخ عبدالکریم یزدی و ایشان جد خانواده عیال این جانب می باشند در عراق تحصیلات خود را انجام داده اند. مادر خدیجه ثقفی در قید حیات هستند شغل خانه دار ساکن قم سن 50 سال‏

‏یک برادر دارم به نام احمد مصطفوی سن 18 یا 19 سال شغل محصل کلاس 12 در رشته طبیعی در قم در مدرسه حکیم نظامی... ‏

‏ارتباطات آقای مصطفوی با اشخاص خارج از ایران و داخل ایران. ‏

‏این جانب مکاتبه با نجف دارم طبق متعارف که قم با نجف ارتباط دارد و موضوعات که معمولاً تذکر داده می شود اوضاع داخلی حوزه علمیه همین اوضاع خارجی مملکت (منظور سیاسی مملکت) از قبیل اینکه آنرا گرفته اند و کربلا آرزو کرده اند و از این قبیل و طرف مکاتبه بین یکنفر است به نام آقای خلخالی فقط که با او مکاتبه داریم و اما همین احیاناً با بعضی دیگر از دوستان که راجع به وضع مالی خودشان شکایتی دارند بمن نامه  ای می نویسند که برای آنها از آقای والد وجهی دریافت شود و برای آنان فرستاده شود. ‏

‏عقیده آقای مصطفوی در مورد فعالیت های سیاسی آقای خمینی‏

‏کلاً من معتقدم که هر کاری از هر کسی شایسته است و بدین جهت سنین عمر من در حدود دخالت در امور تحصیل و کیفیت نیل به مسائل عملی می باشد اما مسائل سیاسی و امور مملکتی و امر به معروف و نهی از منکر نسبت به منکرین و غیر آنان از سنین بالاتر که قائل الیقین شناخته می شود و سمت اداره امور اسلامی را ‏

 باز جوئی از: آقای سید مصطفی خمینی 

‏ ‏

‏دارند که در رأس آنان و شخص اول آنها حضرت آقای ابوی می باشند و اما از نظر اینکه جدیدترند بلوغ ذاتی عنایت فرمودند. ‏

‏من بیش از چند سال تقلید نکردم و بعداً خود دارای نظر می باشم. از نظر عمل ممکن است به ایشان در امور مربوطه اعم از مسائل علمی که بنام جلسه استفتاءِ می باشد و مسائل مربوط به من و ایشان از قبیل آوردن طبیب و مواظبت بر حال مزاجی ایشان به حد کافی که برای دیگران میسور نیست و از قبل کارهایی دیگر که من جمله اموری مانند دخالت در امر به معروف و نهی از منکر که از اصول اصلی و منکر آن کافر و تارک آن مرتکب گناه کبیره می باشد. و چنانچه سه مرتبه یا چهار مرتبه و بنابر احتمالی پنج مرتبه این گناه که فکر آن باز معروف و ترک کردن نهی از منکر است مرتکب می شود در صورتی که قدری که تعزیر است در فواصل این گناه ها اجرا شود جواز قتل می باشد سید مصطفی خمینی. ‏

‏ابوی زوجه‏

‏آقای آقا شیخ مرتضی حائری شغل مجتهد و مدرس در قم سن ایشان 50 سال‏

‏خواهر زوجه شوهر ایشان بنام آقای عبدالباقی طباطبائی شغل مکانیک فرزند علامه آقای سید محمدحسین طباطبائی مؤلف کتاب معروف المیزان فی التفسیر القران‏

‏مادر زوجه بانو بتول خانم دختر مرحوم آیت الله حجت کوه کمره  ای سن در حدود 50 سال شغل خانه دار‏

‏مدارج تحصیلی آقای مصطفی مصطفوی ‏

‏تا کلاس پنجم ابتدائی در قم٬ ابتدائی در مدرسه باقریه بعداً مدرسه سنائی در قم انجام گرفت تا سن 23 الی 24 شمسی بعداً در مدرسه فیضیه قم به تحصیل علوم دینی مشغول شدم تا سال 1330 سپس به تحصیل علوم (دروس خارج فقه و اصول و معقول نزد اساتید قم از قبیل آقای والد (آیت الله خمینی) و مرحوم آیت الله بروجردی و  آقای آیت الله داماد و علامه سید محمدحسین طباطبائی تا سال 1336 سپس مطالعه در علوم عقلی و نقلی و تدریس آنها به محصلین. ‏

‏دارای تألیفاتی به شرح زیر می باشم ‏

‏1ـ دوره فلسفه قدیم که مختصری از آن باقی مانده است ‏

‏2ـ مقدمه ی خودش بر اسفار بخصوص بر طبیعیات اسفار که تمامی آن را حاشیه کرده ام ‏

‏3ـ حاشیه بر شرح هدایه آخوند ملاصدرا شیرازی‏

‏4ـ حاشیه بر مبداءِ و معاد مرحوم آخوند ملاصدرا شیرازی‏

‏5ـ حواشی بر وسیلة النجات مرحوم آقا سیدابوالحسن اصفهانی و حواشی بر عروةالوثقی مرحوم آقای آیت الله سید محمدکاظم طباطبائی یزدی ‏


باز جوئی از: آقای سید مصطفی خمینی

‏ ‏

‏6ـ تمام مباحث الفاظ اصول و تمام مباحث عقلیه اصول ‏

‏ ‏

‏7ـ تطبیق هیئت جدید بر هیئت نجومی اسلامی‏

‏ ‏

‏8ـ حاشیه بر خاتمه مستدرک متقیم به مرحوم آقای حاج میرزا حسین نوری‏

‏ ‏

‏9ـ کتاب اجاره‏

‏ ‏

‏10ـ کتاب صلوه ناتمام است ‏

‏ ‏

‏11ـ متن فقه ناتمام است ‏

‏کتابهای فوق الذکر فعلاً به چاپ نرسیده است ‏

‏زبانهای خارجی – آشنائی به هیچ یک از زبان های خارجی ندارم و به زبان عربی آشنائی دارم. ‏

‏ ‏

‏مسافرتهای آقای سید مصطفی مصطفوی. ‏

‏به اکثر استانهای ایران مسافرت کرده ام از قبیل آذربایجان- شیراز – اصفهان- تهران- گیلان – مازندران- رضائیه ـ و همه این مسافرتها مربوط به ده سال پیش است و در ده سال اخیر به جائی مسافرت نکرده ام به استثنای مشهد که هر سال مشرف می شوم٬ سید مصطفی مصطفوی ‏

‏توضیحات آقای مصطفوی در مورد اتهام وارده. ‏

‏بنده منزلم جدا از منزلی ابوی می باشد و از این جهت در موقع بازداشت ایشان در منزل ایشان نبودم. زنگ درب منزل را زدند و از پشت درب من سئوال کردم که کی است گفت آقا را گرفته اند... بی درنگ به پوشیدن لباس به طرف منزل ایشان رهسپار شدم و در مسیر پاسبانهای امدادی تمام مسیر را در سر دوراه ها و چهارراه ها اشغال کرده اند و ممانعت از رفتن و آمدن به بعضی از اطراف از قبیل آستانه مقدسه می کنند و مانع رفتن من به محل یعنی منزل ابوی نشدند زیرا ترتیب کار این طور داده شده بود که مردم بطرف آستانه نروند ولی برای رفتن به سایر جاها منفی بودند بعد از آنکه به منزل رسیدم آثار جنایت اشخاصی که شبانه حمله کردند و برای دستگیری ایشان اقدام کرده بودند مشاهده کردم از قبیل شکستن درب منزل و شکستن درب منزل همسایه به این خیال که شاید ابوی آنجا باشند و در اثر زدن لگد به درب منزل همسایه٬ پیشانی آن مرحوم جناب آقای فیض گیلانی صدمه خورده بود و من وقتی آن را دیدم گفتم چه کردید آیا مریض خانه رفته اید یا خیر جواب داد پلیس های امدادی ممانعت کردند و هم چنین زدن جناب مشهدی علی و مشهدی حسین که به سختی آنها را زده بودند و مشهدی علی با نهایت ناراحتی و صدمه اطلاع دادن به من را تحمل کرده بود زیرا ارتباطات مقتضی در تمام شهر قطع شده بود و هم چنین در اثر پائین آمدن از دیوار منزل مقداری لب دیوار را خراب و دیوار سفید را سیاه کرده بودند و علت سیاهی برای آن بود که کفش آنان لاستیک و یا به تازگی واکس زده بودند بعد از آن مشاهدات خدمت خانم والده مشرف شده و پس از صرف ‏

بازجوئی از: آقای سیدمصطفی خمینی 

‏ ‏‏مقداری صبحانه باز به بیرونی مراجعت کرده جماعتی از رفقا آنجا بودند که به فاصله چند دقیقه دیگر از آمدن اشخاص به داخل منزل توسط پلیس امدادی ممانعت می شد و این چند نفری که در منزل بودند همگی رفتند و من تنها ماندم در این وقت جناب آقای اخوی (احمد آقا) از بیرون آمدند که دوستان شما عده ای در نزدیکی منزل اند و غمگینند که پلیس های امدادی نزدیکتر شوند و اظهار دارند که ما نمی توانیم پیش شما بیائیم لااقل سرکار بیائید از منزل بیرون بیائید تا اینکه منزل آقای آملی برویم و فکری برای پیدا کردن جای ایشان و کیفیت حال ایشان بکنیم بدین جهت من چنان کردم رفتیم منزل آقای آملی بعد از نیم ساعتی توقف در آنجا از طرف آقای آیت الله مرعشی پیغام رسید که تشریف بیاورید منزل ایشان (یعنی مرعشی) وقت آمدن را پیغام آوردند گفت و شاید نمی دانست در چه موضوع می باشد بعداً من رفتم طرف منزل ایشان البته نظر به اینکه رفت و آمد از کوچه رسمی منزل ایشان ممنوع بود خادم ایشان من را از درب دیگری که تا حال من از آن نرفته بودم وارد منزل کرد بعد از صرف چای و مختصری استراحت کنم... فرموده اند ممکن است شما را هم این مرتبه بگیرند لذا شما چه روزی این جا باشید که اگر خواستند شما را بگیرند من هم با شما بیایم در این گیر و دار بود. که آقای رضوی که از اعضای سازمان امنیت است با جماعتی قریب بیست نفر به اندرون منزل ایشان روز روشن بدون اجازه صاحب منزل به اطاق ایشان حمله آورده با داشتن بعضی آلات حربیه با خطاب به من که بفرمائید ما هم از آنجا که منتظر این وقت به گفته حضرت آیت الله مرعشی بودیم بیدرنگ حرکت کرده سوار ماشین منتسب به دستگاه شدیم و به طرف شهربانی قم رهسپار گشتیم این واقعه تقریباً ساعت 10 صبح همان روز دستگیری ابوی بود (روز چهارشنبه سیزدهم آبان ماه قم) و بعد از اینکه در شهربانی مقداری استراحت کرده و نماز خوانده و صرف غذا نموده و باز استراحت کرده برای قریب ساعت 5 بعدازظهر با یک ماشین اتوبوس که مملو بود از جماعت سازمانی که برای این واقعه به قم آمده بودند بطرف تهران رهسپار شدیم و برای ساعت قریب 9 شب به ساواک تهران رفته و بعد از تخلیه جیب و گرفتن مقداری کاغذ از جیب من که در داخل آنها هم یک اعلامیه بود تحویل آنجا داده و بقیه اشیاءِ داخل جیب از قبیل ساعت و پول و کلید درب منزل را به خودم برگرداندند و بعد از صرف شام برای استراحت و نماز به قزل قلعه ساعت قریب 10 آمدیم ‏

‏در ضمن اضافه که اعلامیه نظر به اینکه آقای حسنعلی منصور شاغل نخست وزیری در چندی قبل از حادثه در مجلس سنا اعتراض به گفتار ایشان و مطالبی که ایشان رد ضمن اعلامیه منتصر کرده بودند اعتراض به این... که مسئله کاپیتولاسیون یک مسئله قدیمی و بین المللی و کشورهای متمدنه از این مطلب انتقاد می کنند حتی کشور انگلستان را جزء پیمان آتلانتیک ذکر کرده اند و تعرض کسانی که اشاعه اکاذیب و یا اراجیف و یا از همین قبیل لغات زشت استعمال کردند که در مطبوعات رسمی کشور مضبوط است ایشان ‏

بازجوئی از: آقای سیدمصطفی خمینی

‏ ‏بعد از مراجعه اهالی قم به اینکه به حرف های ایشان باید جوابی داده شود و لااقل تذکر بدهم که ملت ایران بدانند که شاغل نخست وزیری این مقدار از اطلاعات عمومی بی بهره می باشد... سخنرانی روز چهارم آبان ماه 43 که از طرف آقای والد و حضرات آیت الله شریعتمداری و آیت الله نجفی و آیت الله حائری و عده ای دیگر عنوان شد و مردم و ملت کم و بیش از قصه زیر پرده اطلاع پیدا کردند ایشان در مجلس سنا اعتراض کردند و فکر کردند که با اعتراض حل این ننگ و سند بردگی ملت ایران را می توانند بکنند و با تعمیه کردن وکلای مجلسین از پیمان وین برای این قصه که یک طرفه است بین مستشار ایرانی در آمریکا مصونیت ندارند به خلاف عکس این موضوع و شاید برای اینکه این یک مسئله  ای است که تحمیل به ملت می باشد و تقریباً به حکم حیثیت فروشی و آزادگی فروشی و شخصیت فروشی هست اینکه بلافاصله یا با یکی دو روز فاصله وام را از دولت امریکا گرفتند و این خود دلیل است که بیگانگان برای دادن وام چنین چیزی را می خواستند و باز شاهد بر اینکه این موضوع موافق عقیده شخص اول مملکت نیست اینکه دوستان ایشان که بسیار به ایشان نزدیک هستند جزءِ وکلای معترض به این لایحه بوده اند از قبیل آقای بهبودی و آقای رامبد و دیگران که تقریباً بنا به گفته این مصوبه شصت و سه نفر رأی مخالف داشته اند آیا یک موضوع ملی و بین المللی و مطابق با قوانین مترقی ممالکت راقیه به قدری مخفی است که شصت و چند نفر از وکلای مجلس مخالفت کنند و این خود دلیلی است که این موضوع آن  چنان است که خود خیال کرده اند از این رو ایشان (آقای والد) در جواب اهالی شهرستان قم اظهار داشته اند با در نظر گرفتن این که من در نفس این واقعه نظر به اینکه ایام تحصیلی بود دخالتی نداشتم  فقط شنیدم که ایشان در جواب اهالی شهرستان قم مینوتی نوشته بودند و از آنجا که معمولاً اعلامیه های ایشان در این دو سال، سه سال اخیر می نوشتند نسخه اصلی آن را که به خط خودشان است پیش من جمع شد این مینوت هم پیش من آمده بود که جزءِ اسناد محفوظ بماند ولی هنوز از روی آن نسخه  ای برداشته نشده بود که یک نسخه از روی آن بردارند و بعد از اینکه آن نسخه را برداشته باز پیش آقای والد بروند که اگر تصحیح لازم داشته باشد بکند. و تصحیح هم کرده اند ولی موفقیت برای طبع آن حاصل نشد چنانکه همان روز بود که قصه بازداشت ایشان پیش آمد کرد و این نوشته که از دو نسخه اصلی برداشته شده و متضمن اعتراض به دولت می باشد و این نحو اعتراضات در تمام کشورهای آزاد رسم و متعارف حتی حزب در مقابل حزب دولت تشکیل می دهند و حتی عده  ای از روزنامه نویسان بدگوئی به دولت کنند تا آنجا که در نفس این قصه بنابر آنچه که شنیدم بعضی از وکلا به کلماتی رکیک و موهن نسبت به دولت بعد از اینکه این طرح در مجلس اظهار کردند دادند بنابراین آن نسخه مورد اشکال نبوده و نباید باشد. این نوشته که همراه داشتم خط دیگری که بود ابوی آن را اصلاح کرده بودند در مقابل آن نوشته اهالی شهرستان قم و از شهرهای دیگر هم به ایشان در این مدت مراجعه کرده بودند... ‏


بازجوئی از: آقای سیدمصطفی خمینی

‏این عنوان که من عده  ای را دور خود جمع کرده بودم که تشنجاتی در بازار روی دهد صحیح نیست زیرا مردم خودشان جمع شده بودند و طبعاً هرجا که من می رفتم خودشان بدنبال من تا منزل آقای آملی آمدند ولی از آنجا که آیت الله مرعشی به توسط خادم ایشان پیغام داده بودند که من تنها بروم و از این جهت باز زحمت زیاد کسانی که دنبال من می آمدند من آنان را دور می کردم یک بار به قصد زیارت حضرت امام رضا(ع) رفته ام. ‏

‏در حدود پنج الی شش سال پیش یکبار مسافرت به تهران کرده ام و یکبار دیگر هم قبلاً در حدود سیزده الی 14 سال قبل به عراق رفته ام منظور از رفتن به عراق صرفاً برای زیارت بوده است. ‏

‏س ـ سئوال دیگر اینست که جریان وضع قم را در واقعه دیروز شرح دهید؟ ‏

‏ج ـ تطاهراتی واقع نشد اما تظاهرات منفی که عبارت از تعطیل شدن بعضی دکّاکین بود به وقوع پیوست ‏

‏س ـ آیا تحریکاتی نیز مشاهده شد یا خیر؟ ‏

‏ج ـ من اطلاعی ندارم زیرا وقت ضیق بود مصطفی خمینی‏

‏بازجوئی از آقای سید مصطفی مصطفوی که در ساعت 45 /  9 روز 14 / 8 /  43 شروع شده بود در ساعت 30 / 10 روز مزبور به پایان رسید. ‏


‏اسناد‏

‏  گیرنده :‏        ‏تاریخ:‏

‏فرستنده:‏        ‏شماره:‏

‏شماره عطف / پیرو‏       ‏شماره پرونده گیرنده:‏

        ‏شماره پرونده فرستنده:‏

‏پیوست:‏   

‏نخست وزیری‏

سازمان اطلاعات و امنیت کشور

‏س.ا. و. ا. ک‏

‏موضوع: ‏

‏ ‏

‏ج ـ موضوع اتهام: ‏

‏اقدام برضد امنیت داخلی مملکت. ‏

‏د ـ گردش کار: ‏

‏طبق محتویات پرونده نامبرده متهم است باینکه پس از دستگیری پدرش (آقای خمینی) در صبح روز 12 / 8 / 43 با جمع آوری اشخاص و مراجعه بمنزل آقایان روحانیون و تحریک بازاریان درقم ایجاد تشنج می نمود که بوسیله مامورین انتظامی دستگیر و در ساعت 21:00 روز مزبور به زندان قزل قلعه تحویل میگردد. ‏

‏به موجب نامه شماره 4575 / 7 / 11 ـ 14 / 8 / 43- شعبه 7 بازپرسی دادستانی ارتش بعلت اهمیت بزه و بیم تبانی قرار بازداشت موقت نام برده صادر شده ولی متهم مزبور پس از رؤیت قرار صادره بدان اعتراض نمود که بموجب رأی صادره شماره 169ـ 20 / 8 / 43 دادگاه عادی شماره 1 اداره دادرسی ارتش اعتراض مشارالیه وارد تشخیص داده نشد. ‏

‏هـ ـ خلاصه اظهارات متهم در موضوع اتهام: ‏

‏متهم نامبرده بالا منکر جمع کردن اشخاص و ایجاد تحریکات در بین بازاریان شهر قم میباشد و اظهار داشت که بعلت جدا بودن منزل مشارالیه (متهم این پرونده) با منزل پدرش، ‏

خیلی محرمانه

‏♦‏‏ ‏‏38-308 / ن‏

‏گیرنده: ‏        ‏تاریخ:‏

‏فرستنده:‏        ‏شماره:‏

‏شماره عطف / پیرو‏       ‏شماره پرونده گیرنده:‏

        ‏شماره پرونده فرستنده:‏

‏پیوست‏ ‏:‏ 

‏نخست وزیری‏

سازمان اطلاعات و امنیت کشور

‏س.ا. و. ا. ک‏

‏موضوع:‏

‏ ‏

‏ (خمینی) هیچ گونه اطلاعی از بازداشت شدن پدرش نداشت ولی بمحض اطلاع فورا بطرف منزل پدرش حرکت کرده و از آنجا پس از لحظه  ای توقف بمنزل آقای آقا میرزا هاشم آملی می رود و لذا عده  ای نیز که در خارج از منزل جمع شده بودند بدنبال وی راه می افتند و منظور این بوده که از چگونگی قضایا (علت بازداشت شدن پدرش و محل بازداشتی او) مطلع شود. ‏

‏بیش از نیم ساعت از توقف او در منزل آقای آملی نگذشته بود که پیغامی از طرف آقای مرعشی بنامبرده (متهم این پرونده) میرسد که بمنظور اختفاءِ از مأمورین انتظامی چند روزی در منزل ایشان (یعنی آقای مرعشی پیغام دهنده) بسر برد. که اگر مامورین انتظامی  خواستند وی را دستگیر کنند خود او نیز همراه او باشد ولی پس از رسیدن متهم بمنزل آقای مرعشی توسط مامورین دستگیر و به تهران اعزام میگردد‏

‏و ـ اسناد و مدارک موجود در پرونده اتهامی متهم: ‏

‏1 ـ عکس نامه  ای است از طرفی آقای نصراله خلخالی به عنوان آقای سید مصطفی مصطفوی که از عراق (شهر نجف) فرستاده شده. این نامه تاریخ ندارد و جواب نامه  ای است که آقای سید مصطفی مصطفوی (متهم) در تاریخ 26 جمادی الاول (11 / 7 / 43) برای ایشان فرستاده اند. ‏

خیلی محرمانه 

‏♦‏‏ ‏‏38-308 / ن ‏

‏اسناد‏

‏گیرنده: ‏        ‏تاریخ:‏

‏فرستنده:‏       ‏شماره:‏

‏شماره عطف / پیرو‏      ‏شماره پرونده گیرنده:‏

‏پیوست:‏              ‏شماره پرونده فرستنده:‏

‏نخست وزیری‏

سازمان اطلاعات و امنیت کشور

‏س.ا. و. ا. ک‏

‏موضوع: ‏

‏ ‏

‏آقای نصراله خلخالی در این نامه ضمن اشاره بموضوعات مختلف فیمابین می نویسد:... اما بابت اوضاع وخیم آینده نگران بودید اجمالاً اگر خدای نکرده پیش امد سوئی کند تصور ننمائید از این جا هم صدائی پیدا کنید چه آنکه اولاً اوضاع این جا (منظور عراق) هم خیلی وخیم است و نمیشود شرح داد و ثانیاً حوزه علمیه قم در این جا طرفداری ندارد... اجمالاً خودتان بایستی کلاه خودتان را حفظ کنید و هیچ امیدی باینجائیها نیست و ناچارید با دولت کجدار و مریض معامله کنید... ‏

‏ 2ـ نامه  ای است که آقای سیدمصطفی مصطفوی (متهم) به تاریخ 9 جمادی الثانی (23 / 7 / 43) به آقای نصراله خلخالی نوشته است. ظاهرا این نامه در جواب نامه فوق الذکر آقای خلخالی میباشد ولی برای اینکه فرستنده نامه معلوم نشود پاکت آن را در تبریز بپست انداخته اند. ‏

‏در این نامه دو مطلب قابل توجه است اولا شخص متهم فعالیت های پدرش را تأیید کرده است. ثانیا از آقای خلخالی خواسته است که نطق آقای خمینی (پدر متهم) را بعربی ترجمه کرده و سپس به بلاد عربی شامات و بالاخص مصر ارسال نماید تا بدست روزنامه های آنجا که بسیار باینگونه مطالب توجه دارند برسد. ‏

‏3ـ یک اعلامیه خطی است که در آن ضمن اشاره بقانون مربوط بمصونیت مستشاران نظامی آمریکا، ‏

‏خیلی محرمانه ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏♦‏‏ ‏‏38-308 / ن‏


‏گیرنده: ‏        ‏تاریخ:‏

‏فرستنده:‏                 ‏شماره:‏

‏شماره عطف / پیرو‏       ‏         شماره پرونده گیرنده:‏

‏پیوست:‏                                      ‏شماره پرونده فرستنده:‏

‏نخست وزیری‏

سازمان اطلاعات و امنیت کشور

‏س.ا. و. ا. ک‏

‏موضوع: ‏

‏در ایران بیانات آقای نخست وزیر را در مجلس راجع به این موضوع قانع کننده ندانسته و با عبارت بسیار تند آنرا مردود شناخته است. ‏

‏امضاء این اعلامیه اهالی شهر قم ذکر شده و امضاء شخص معینی در آن نیست این اعلامیه هنوز بچاپ نرسیده بود که از جیب آقای سیدمصطفی مصطفوی (متهم) هنگام دستگیری بدست رسیده است در این اعلامیه خطی تصحیحاتی نیز شده است که طبق اظهار متهم این تصحیحات بقلم پدرش (آقای خمینی) میباشد. ‏

‏ضمنا توضیح داد برای اینکه اعلامیه مزبور پس از انتشار ایجاد مزاحمتی از طرف دولت برای اشخاص ننماید لذا بجای امضاءِ شخص معین بعنوان اهالی شهر قم ذکر گردیده است. ‏

‏نظریه: ‏

‏در طی تحقیقات معموله از اظهارات متهم نامبرده بالا مطلب قابل توجهی بدست نیامد چه طبق محتویات پرونده مشارالیه متهم است که با جمع آوری اشخاص و مراجعه بمنزل آقایان روحانیون و تحریک بازاریان در قم ایجاد تشنج مینمود ولی با اظهاراتیکه متهم در بازجوئی در رد این اتهام ایراد نموده و با توجه به اینکه بفاصله چند ساعت پس از دستگیری پدرش وی، ‏

‏نیز دستگیر شده لذا عملا امکان تحریکاتی در این مدت کم از ناحیه او امر مسلم بنظر نمیرسد ولی سه فقره مدارک فوق الذکر از نظر داشتن فعالیت های مضره او قابل توجه میباشد. ش ‏

خیلی محرمانه  

‏ ‏

‏ ‏‏♦‏‏ ‏‏38-308 / ن‏ 


‏گیرنده: تیمسار ریاست ساواک اداره کل سوم‏   ‏تاریخ:2 / 10 / 43‏

‏فرستنده:ساواک استان مرکزی (321)‏                       ‏شماره:21156 / ت‏

‏شماره عطف / پیرو‏                  ‏شماره پرونده گیرنده:‏

‏پیوست: دارد‏                            ‏شماره پرونده فرستنده:‏

‏نخست وزیری‏

سازمان اطلاعات و امنیت کشور

‏س.ا. و. ا. ک‏

‏ ‏

   خیلی محرمانه 

‏موضوع: درباره سید مصطفی خمینی‏

‏ ‏

‏پیرو تصمیماتیکه در حضور تیمسار قائم مقام درباره نامبرده بالا بعمل آمد قسمت دوم یعنی اعزام نامبرده بترکیه مورد تصویب واقع شد. نتیجتاً در مورخه 29 / 6 / 43 در زندان قزل قلعه با نامبرده فوق ملاقات گردید بوی اظهار شد شب گذشته در مورد شما خواب دیده در نظر دارم که تا حدود امکان بشما کمک بشود اگر در مورد وضع خود در زندان از لحاظ محل و غذا احتیاج بکمک دارید اطلاع دهید تا در انجام آن اقدامات لازم بعمل  آید بخصوص که ماه مبارک رمضان در پیش است. نامبرده در جواب اظهار داشته است که در صورت امکان ترتیبی داده شود تا بتوانم بنزد پدر خود بترکیه عزیمت نمایم. بمشارالیه گفته شد که در این باره کتبا تقاضا نماید و کوشش خواهد شد که در صورت امکان موافقت مقامات بالا جلب شود. اینک فتوکپی تقاضای نامبرده جهت هرگونه اقدام مقتضی بپیوست ایفاد میگردد. ‏

‏رئیس ساواک استان مرکزی. مولوی ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏♦‏‏ ‏‏م- و / 1107 مذهبی ‏

‏♦‏‏ ‏‏محترما به عرض می رساند 3 / 10 ‏

‏♦‏‏ ‏‏بخش 331، دستور دهید هرچه زودتر نسبت بتکمیل پرونده اقدام تا متهم از بلاتکلیفی خارج گردد. 3 / 10 ‏

‏♦‏‏ ‏‏مذاکره نمائید 2 / 10 ‏

‏♦‏‏ ‏‏38-308 /  ن‏


‏ساواک قم ‏

‏ ‏‏سید مصطفی خمینی در ساعت 18:00 روز 8 / 10 / 43 از زندان مرخص و ممکن است در ظرف امشب یا فردا بقم عزیمت نماید تماسها و ملاقاتهای او را زیر نظر گرفته و بموقع گزارش نمائید. ‏

‏21700  / 20 الف 8 / 10 / 43 مولوی ‏

‏9 / 10 / 43_606‏

‏از ساواک قم ‏

‏به ریاست ساواک تهران‏

‏ساعت 45 / 11 صبح روز 13 / 10 / 43 سید مصطفی خمینی دستگیر و بمرکز اعزام شد. ‏

‏ ‏

‏612_14 / 10 / 43بدیعی‏

‏♦‏‏ ‏‏612_ 14 / 10 / 43 بدیعی‏


‏اسناد‏

‏از: شهربانی قم ‏

‏به: ریاست سازمان اطلاعات و امنیت‏

‏شهرستان قم درباره اعزام ‏   ‏  ‏وزارت کشور

‏سید مصطفی مصطفوی‏   ‏  ‏شهربانی کل کشور

‏شماره: 2942 / 5 ‏

‏تاریخ: 13 / 8 / 43 ‏

‏ل 1‏

‏در جواب مراسله حروف و ‏

‏اعداد ممیزه که متهم شماره‏

‏است با شماره ذکر شود.‏

‏ ‏‏پیرو مذاکرات حضوری بطوریکه استحظار دارند نامبرده بالا فرزند اقای خمینی پس از دستگیری پدرش مشغول فعالیت و تحریکات می باشد لذا نامبرده دستگیر بدینوسیله اعزام و معرفی میگردد. ‏

‏ازطرف رئیس شهربانی قم به سرهنگ. عزتی ‏

ثبت شد  

‏ ‏

‏بمرکز اعزام شود 12 / 8 / 1343‏

‏تیمسار ریاست ساواک ‏

‏اداره کل سوم ‏

‏ساواک استان مرکز‏

         ‏محرمانه  ‏

‏21925 / 20 الف ‏

‏13 / 10 / 43 ‏

‏ ‏

‏سید مصطفی خمینی‏

‏  ‏

‏نامبرده فوق در تاریخ 13 / 10 / 43 جهت عزیمت به ترکیه از قم بوسیله ساواک قم بتهران وارد و شب را در باشگاه نخست وزیری استراحت نموده و در ساعت 30 / 5 روز 14 / 10 / 43 با هواپیما بطرف استانبول پرواز نمود. ش ‏

‏رئیس ساواک استان مرکز. مولوی ‏

‏ ‏

‏ ‏

محرمانه

‏♦‏‏ ‏‏22103 / 2_14 / 10 / 43‏


‏اسناد‏

‏ ‏

سازمان اطلاعات و امنیت کشور

‏س. ا. و. ا. ک‏

گزارش اطلاعات خارجی

‏کشور: عراق‏  ‏ ‏

‏موضوع: فعالیت روحانیون‏    ‏شماره: 14897 / 231 (ف - ب)‏

‏سابقه (عطف): ‏     ‏تاریخ وقوع: ‏

‏منبع: 20 / 231 ‏     ‏تاریخ وصول خبر: 13 / 11 / 43‏

‏تقویم: ب  / 3  ‏     ‏تاریخ گزارش: 13 / 11 / 43‏

‏ ‏

خیلی محرمانه

‏ ‏

‏شایعاتی در اماکن متبرکه نجف ـ کربلا و کاظمین مبنی بر دستگیری و تبعید پسر خمینی به ترکیه منتشر شده و در محافل روحانی مورد بحث قرار گرفته است. ‏

‏نظریه نمایندگی: ‏

‏اخبار بی اساسی برای مشوش کردن افکار روحانیون و ایرانیان مقیم مرتبا منتشر می شود و خبر فوق هم یکی از همین اخبار بی اساس بوده است که در محافل روحانی راجع به علت و محل تبعید و هم چنین اقداماتی که دولت بعدا ممکن است در مورد تبعید روحانیون به عمل آورد بحث و گفتگو شده است. ‏

‏ ‏

‏♦‏‏ ‏‏محترماً بعرض می رساند 15 / 11 / 43 ‏

‏♦‏‏ ‏‏امور اجتماعی 15 / 11 / 43‏

‏♦‏‏ ‏‏زندانی ندارد 10 / 11 / 43 ‏

‏♦‏‏ ‏‏5857‏

‏♦‏‏ ‏‏گیرندگان ‏

‏♦‏‏ ‏‏به اداره کل سوم ـ ساواک استان مرکز ‏

‏♦‏‏ ‏‏تعداد نسخه ‏

‏♦‏‏ ‏‏37 ـ 144 /  ب ‏


اسناد‏

‏ ‏‏موضوع: اظهارات شیخ عبدالجلیل جلیلی شماره:3184 / 5 / هـ‏

‏محل: مدرسه آیت الله بروجردی ‏   ‏تاریخ حادثه: 1 / 7 / 44‏

‏عطف بشماره: ‏     ‏تاریخ وصول خبر: 3 / 7 / 44‏

‏منبع خبر: حامد‏     ‏تاریخ گزارش: 4 / 7 / 44 ‏

‏تقویم: ب  / 2 ‏

‏ ‏

‏نخست وزیری‏

سازمان اطلاعات و امنیت کشور

‏س. ا. و. ا. ک‏

گزارش اطلاعات داخلی

محرمانه

‏ ‏

‏در تاریخ 1 / 7 / 44 در مدرسه آیت اله بروجردی با حضور عده  ای از طلاب و بازرگانان شیخ عبدالجلیل جلیلی درباره مسافرتش به ترکیه اظهار نمود صبح روز دوشنبه باتفاق آقا مصطفی به ترکیه عزیمت و در فرودگاه ترکیه شخصی بنام علیخان معاون سازمان امنیت ترکیه مارا به منزلی برد که آقای خمینی را هم از بورسا به آنجا آورده بودند و در عرض پنج روزی که در ترکیه اقامت داشتیم سه روزش با آقای خمینی بودیم در آنجا صحبت من راجع به استخلاصشان شد به ایشان اظهار نمودم وضع حوزه علمیه قم در اثر فقدان شما خیلی خراب است اجازه بفرمایید که علماء از دولت بخواهند که شما را آزاد کنند ایشان گفتند من هیج وقت حاضر نیستم تسلیم دولت و رفتار زشت آنها شوم. ضمنا ایشان اظهار نمودند در صورتی که با بازگشت من موافقت گردد شهر ری نیز خوب است بایشان اظهار نمودم اگر دولت حاضر نشد شما را به ایران برگرداند آیا مایل هستید به عراق بروید جواب دادند بله لذا من نیز بعدا نامه  ای به آقای حکیم نوشتم که از دولت عراق بخواهد اقداماتی جهت بردن آقای خمینی به عراق بنماید. ضمنا در مراجعت به آقای شریعتمداری گفته ام ترتیبی فراهم نماید که خانواده آقای خمینی بتوانند بروند نزد ایشان سپس شیخ جلیلی اظهار داشت در قم طلاب نسبت به آقای شریعتمداری بدبین هستند در صورتیکه ایشان وسیله مسافرت من و آقا مصطفی را به ترکیه فراهم نمود و اگر ایشان و سناتور بهادری نبودند سازمان امنیت اجازه مسافرت به ما را نمیداد و در پایان مذاکرات بنا شد تلگرافی حاکی از تقدیر از آقای شریعتمداری به وسیله طلاب و بازاریها تهیه و به قم مخابره گردد شیخ عبدالجلیل جلیلی شب چهارشنبه 31 / 4 / 44 از تهران به کرمانشاه وارد گردیده است. ‏

‏ ‏

♦‏‏ ‏‏گیرندگان: مدیریت کل اداره سوم 324 جهت اطلاع و بهره برداری لازم به عطف 28428 / 316 ـ 23 / 6 / 43 آقای صابری ساواک کرمانشاه بنویسید شعبه با شماره رمز منبع مکاتبه نماید ضمناً اطلاعیه را در دو نسخه نوشت. ‏

‏♦‏‏ ‏‏36-128 / ن‏


‏اسناد‏

‏ ‏

‏ بسم الله الرحمن الرحیم

‏ ‏‏بعد الحمد والثناء و الصلوة جناب مستطاب حجةالاسلام آقای حاج شیخ شهاب الدین اشراقی دامت برکاته از قبل حقیر وکیل هستند در اخذ وجوه شرعیه  ایکه بنا است بدست من برسد که از قبیل آقاسی والد مدظله وکیل هستم و وکیل در توکیل میباشم و آن را بمصارف شرعیه و لحال مقرره برسانند و یا اینکه حفظ کنند تا تکلیف برای بعد از آن مقرر شود و نیز می توانند که رسید داده و امضاء فرمایند در تاریخ 25 شهر رجب المرجب 84 ‏

‏سید مصطفی خمینی ‏


‏از: ‏

‏شماره: ‏                                                                                                                             ‏نخست وزیری‏

‏تاریخ: ‏                                                                                                                                         سازمان اطلاعات و امنیت کشور

‏پیوست: ‏                                                                                                                                ‏س. ا. و. ا. ک‏

‏به: مدیریت کل اداره دوم ‏

       خیلی فوری

‏ ‏

‏درباره: سید مصطفی مصطفوی خمینی فرزند آیت الله خمینی‏

‏ طبق اطلاع نامبرده بالا که فعلا مقیم عراق است در سال جاری جهت انجام مناسک حج بعربستان سعودی عزیمت خواهد نمود با توجه باینکه امکان دارد در کشور مزبور مبادرت بفعالیتهائی علیه مصالح کشور شاهنشاهی بنماید لذا با ایفاد دو قطعه عکس مشارالیه به پیوست خواهشمند است دستور فرمائید به نمایندگی آن اداره کل در کشور عربستان سعودی اعلام گردد که اعمال و رفتار شخص مورد بحث و همراهان وی را بنحو مقتضی تحت نظر قرار داده و نتیجه را به این اداره کل اعلام فرمایند. م‏

‏مدیر کل اداره سوم ـ مقدم‏

‏از طرف... ‏

‏♦‏‏ ‏‏64243 / 316 ـ 18 / 12 / 44 ‏

‏♦‏‏ ‏‏محترماً عکس نامبرده به ماموریت اعزامی ساواک نیز داده خواهد شد 16 / 12 / 44 ‏

‏♦‏‏ ‏‏ریاست اداره قم باروی به اعزامی عکس وی داده شده است‏


‏گیرنده: ‏       ‏تاریخ:6 / 1 / 45‏

‏فرستنده:‏       ‏شماره:3009 / 212‏

‏شماره عطف / پیرو‏      ‏شماره پرونده گیرنده:‏

‏پیوست:‏       ‏شماره پرونده فرستنده:‏

‏نخست وزیری‏

سازمان اطلاعات و امنیت کشور

‏س.ا. و. ا. ک‏

‏موضوع سید مصطفی خمینی ‏

‏ ‏

‏ ‏خیلی محرمانه 

‏مدیریت کل اداره سوم ‏

‏پیرو شماره 6776 / 212 – 25 / 12 / 44 ‏

‏طبق اطلاع نامبرده به تنهایی وارد جده گردیده و همراهانی نداشته است و از بدو ورود یکی از اعضاءِ سفارت کبرای شاهنشاهی که آشنائی نزدیکی نیز با وی دارد مراقب مشارالیه میباشد و تاکنون نیز فعالیت مضره  ای نداشته است. ‏

‏در ملاقاتیکه جناب آقای سفیر کبیر شاهنشاهی در جده با امیر مکه و مدینه بعمل آورده اند موضوع را با نامبرده گان در میان گذارده و آنان اطمینان داده اند که بهیچوجه بچنین افرادی اجازه نخواهند داد که فعالیتی علیه مصالح ایران بنمایند و چون هرگونه تحریک یا اهانتی بمقامات عالیه ایران بمنزله اهانت به شخص ملک فیصل و عربستان سعودی تلقی خواهد شد اینگونه اشخاص به شدیدترین وضعی مجازات خواهند گردید. ‏

‏مدیر کل اداره دوم ـ نگهبانی ‏

‏ ‏

خیلی محرمانه 

‏ ‏

‏ ♦‏‏ ‏‏جهت اقدام به اداره 1 / 316 ارسال می گردد شماره 6 / 1 به عرض برسد ‏

‏♦‏‏ ‏‏38- 308 / ن‏

‏♦‏‏ ‏‏دایرۀ بررسی در اجرای امر... شود ‏

‏♦‏‏ ‏‏در بولتن درج شود 8 / 1 / 45 ‏

‏♦‏‏ ‏‏دایرۀ بررسی در اجرای امر اقدام شود 7 / 1   ‏


‏اسناد‏

‏از:اداره کل سوم‏

‏شماره: ‏                                                                                                                             ‏نخست وزیری‏

‏تاریخ: ‏                                                                                                                                  سازمان اطلاعات و امنیت کشور

‏پیوست: ‏                                                                                                                             ‏س. ا. و. ا. ک‏

‏به: ساواک قم ‏

‏درباره: ‏

‏اطلاع واصله حاکیست مصطفی خمینی فرزند آیت الله خمینی که در سال جاری بمکه عزیمت نموده با پاره  ای از عناصر افراطی منجمله مجدالدین محلاتی از روحانیون مخالف شیراز تماس و تصمیماتی برای ماههای محرم و صفر گرفته اند چون امکان دارد این قبیل افراد در مراجعت به ایران تحریکاتی بنمایند دستور فرمائید با مراقبت کامل از عوامل شناخته شده در این مورد پیش بینی های لازم بعمل آورده و نتیجه را اعلام نمایید. ‏

‏ ‏

3275 / 316 ـ 25 / 1 / 45 مقدم ‏

‏ ‏

‏ ‏‏از شهرستان قم علی مشکینی که از مریدان خمینی است به طور قاچاق تنظیم که عزیمت...... ........................... مقرر فرمائید به مأمورین قرارگاه.................. ‏


‏_________________________‏

‏درجه فوریت ‏   ‏طبقه بندی حفاظتی ‏

‏صفحه شماره‏ ‏یک ‏ ‏از ‏ ‏یک‏ ‏صفحه‏     

خیلی محرمانه

‏نسخه شماره ‏ ‏دو ‏ ‏از ‏ ‏سه ‏ ‏نسخه‏

‏1ـ به: 231‏      ‏8 ـ شماره گزارش:  ‏

‏2 ـ از: 216‏      ‏9 ـ تاریخ گزارش: ‏

‏3ـ منشاء:‏      ‏10ـ  پیوست: ‏

‏4ـ منبع: قابل تحقیق‏      ‏11ـ ملاحظات حفاظتی: ‏

‏5ـ تاریخ وقوع: ‏

‏6ـ تاریخ رسیدن خبر بمنبع:‏      ‏12ـ گیرندگان خبر: ‏

‏7ـ تاریخ رسیدن خبر برهبر عملیات محل:‏

‏ ‏

‏موضوع: نودودی‏

‏عطف /  پیرو: ‏

‏طبق اطلاع واصله نامبرده بالا که از ایرانیان سنی مذهب مقیم هندوستان است در سال جاری با سید مصطفی خمینی (فرزند ایت الله خمینی) در مکه تماس گرفته و آمادگی خود را جهت اجرای منویات آیت الله خمینی و تهیه نشریاتی در هند و توزیع آن بهر نقطه  ای منجمله سفارتخانه های خارجی بنفع آیت الله خمینی اعلام داشته است. ‏

‏ملاحظات. ‏

‏1ـ پیرامون مفاد اطلاعیه فوق تحقیق و صحت و سقم آن را اعلام دارند. ‏

‏2ـ مشخصات کامل نودودی را تهیه و اعلام نمایند. ‏

‏ ‏

‏♦‏‏ ‏‏23044- 15 / 3 / 25   316‏

‏♦‏‏ ‏‏م- و _ 956 ‏

‏♦‏‏ ‏‏م- و _ 6107‏


‏__________ _______________‏

‏درجه فوریت ‏     ‏طبقه بندی حفاظتی‏

محرمانه

‏ ‏

گزارش خبر

‏صفحه یکم ‏ ‏یک ‏ ‏از ‏ ‏یک ‏ ‏صفحه‏

‏نسخه شماره ‏ ‏از ‏  ‏نسخه‏

‏1ـ به: 316 ‏    ‏            7ـ منبع: یکی از کارمندان این اداره کل ‏

‏2ـ از: 233‏     ‏8ـ منشأ: ‏

‏3ـ شماره گزارش: 60882 / 233‏      ‏9ـ تاریخ وقوع: ‏

‏4ـ تاریخ گزارش: 19 / 5 / 48 ‏    ‏10ـ تاریخ رسیدن خبر به منبع: ‏

‏5ـ پیوست: ‏    ‏          11ـ تاریخ رسیدن خبر به رهبر عملیات محل ‏

‏6ـ گیرندگان خبر: ‏    ‏12ـ ملاحظات حفاظتی:‏

‏ ‏

‏موضوع:‏       ‏عطف /  پیرو:‏

‏ ‏

‏برابر خبر واصله: در چندی پیش چند نفر پیش خمینی میروند و سراغ فرزند وی را بنام مصطفی که وی نیز معمم است میگیرند خمینی اظهار میدارد که مصطفی در کوفه است و قرار ملاقات برای ساعت 12:00 روز بعد میگذارند و سپس سراغ پسرش فرستاده و به وی اظهار میدارد که مصطفی اینجا تهران نیست که در قزل قلعه احترام بگذارند و پذیرائی کنند این جا شلاق است و شکنجه سپس در ساعت 12:00 روز موعود 2 نفر میایند و مصطفی را میبرند گویا مصطفی را پیش احمد حسن البکر میبرند احمد حسن البکر پس از احترام زیاد به مصطفی به وی اظهار میدارد که ما چندین بار از پدر شما خواستیم که به نفع دولت عراق و بر علیه کشور شاهنشاهی ایران اقداماتی معمول دارد و هر بار از این امر شانه خالی کرده اند شما از پدرتان بخواهید که در تأمین نظر ما اقدام نماید مصطفی اظهار میدارد که من اجازه ندارم که از طرف پدرم به شما قولی بدهم و تصور می کنم حرف ایشان همان حرف اولی باشد و سپس از پیش احمد حسن البکر مرخص میشود. ز‏

‏ ‏

‏در ساعت 1230 روز 2 / 5 / 48 ‏

‏به بخش 316 واصل گردید ‏

محرمانه

‏ ‏♦‏‏ ‏‏در پرونده مصطفی خمینی بایگانی شود. ‏

‏♦‏‏ ‏‏130-46 / ن‏

‏♦‏‏ ‏‏68011‏


‏__________________________‏

‏درجه فوریت ‏     ‏طبقه بندی حفاظتی‏

محرمانه

‏ ‏گزارش خبر

‏صفحه یکم   ‏ ‏از ‏  ‏صفحه‏

‏نسخه شماره ‏ ‏از ‏  ‏نسخه‏

‏1ـ به: کل سوم 313‏  ‏7ـ منبع: یکی از همکاران افتخاری ‏

‏2ـ از: آبادان ‏            8ـ منشأ: یکی از طلاب علوم دینی‏

‏3ـ شماره گزارش: 4730‏  ‏ 9ـ تاریخ وقوع: 4 / 6 / 48‏

‏4ـ تاریخ گزارش: 5 / 4 / 48 ‏ ‏ 10ـ تاریخ رسیدن خبر به منبع: 4 / 4 /  48‏

‏5ـ پیوست: ‏            11ـ تاریخ رسیدن خبر برهبر عملیات محل‏

‏6ـ گیرندگان خبر: 216‏  ‏12ـ ملاحظات حفاظتی:‏

‏ ‏

‏ ‏

‏موضوع: معاونت وصول 1720 ساعت کشف 1820 کاشف 888‏  ‏عطف / پیرو‏

‏ ‏

‏یکی از طلاب علوم دینی که روز 2 جاری از طریق مرز خسروی وارد شده اظهار میدارد در چند روز قبل آقا مصطفی فرزند خمینی وسیله مقامات عراقی دستگیر و پس از 24 ساعت آزاد گردید و در خلال این مدت از او خواسته شده  که پدرش را وادار نماید اعلامیه  ای علیه دولت ایران صادر و بستگی خود را به دولت عراق اعلام نماید و در ازای این عمل بوی قول داده اند که آزادی آیت الله حکیم را از عراق اخراج و ترتیب جانشینی خمینی را بجای آقای حکیم بدهند. آقای خمینی پاسخ داده است که آقای حکیم بزرگ ماست و این کار را نمیتواند انجام دهد ضمنا آقای مجتبی پسر آیت الله شیرازی را هم دستگیر نموده اند. ‏

‏ ‏

‏نظریه حاجی... با توجه بدسترسی منشاءِ صحت خبر در مورد پیشنهاد مقامات عراقی بعید بنظر نمیرسد لیکن صحت و سقم اخیر خبر در مورد پاسخ خمینی مشخص نمیباشد‏

‏ ‏

‏♦‏‏ ‏‏رونوشت برابر اصل است. ش‏


اسناد‏

‏ ‏

‏رونوشت گزارش خبر شماره- 22951  / 20 هـ12، 9 / 11 / 53 منبع 7643‏

‏ ‏

‏موضوع: ملاقات با مصطفی خمینی‏

‏شب 30 / 9 / 53 و 2 / 10 / 53 سید مصطفی خمینی از ساعت 24:00 بالاتر از مقام ابراهیم مینشست. در این مواقع افرادی که با او ملاقات کرده اند عبارتند از شیخ فضل الله محلاتی٬ سید زنجانی که مشهور است به شبستر کتابدار کتابخانه چهلستون مسجد جامعه تهران، شیخ ابو القاسم نجات٬ سید عبدالرسول حجازی را در همان ساعات در بیت دیدم لکن نزد مصطفی نرفت و ‏

‏ 

نظریه شنبه: نظری ندارد. ‏

‏نظریه یک شنبه: اظهارات شنبه تأیید میشود. ‏

‏نظریه سه شنبه: نظریه یک شنبه مورد تأیید است. ‏

‏نظریه چهارشنبه: نظریه سه شنبه تأیید میشود. ‏

‏ ‏

312 بایگانی شود 

‏♦‏‏ ‏‏اصل در پرونده کلاسه 161117 است. ‏

‏♦‏‏ ‏‏در پرونده کلاسه 68011 بایگانی شود. ‏

‏♦‏‏ ‏‏14 / 12 / 73‏


اسناد ‏

‏نخست وزیری ‏

سازمان اطلاعات و امنیت کشور

‏س. ا. و. ا. ک‏

‏به: ریاست ساواک قم ‏     ‏ شماره: 5516 / 316‏

‏ ‏     ‏تاریخ: 11 / 11 / 48‏

‏از: اداره کل سوم (316) ‏     ‏پیوست: ‏

      خیلی فوری 

‏ ‏

‏ ‏‏درباره: مصطفی و احمد مصطفوی خمینی فرزندان آیت الله خمینی‏

‏ ‏

‏عطف به 3087 / 21-12 / 7 / 48‏

‏اطلاعات واصله حاکی است نامبردگان بالا بمنظور بثمر رساندن اهداف مضره خود با پاره  ای از عناصر افراطی در تماس میباشند خواهشمند است دستور فرمائید با استفاده از تمام امکانات موجود اعمال و رفتار و تماس های سید احمد خمینی را تحت مراقبت دقیق قرار دهند و مکاتبات مشار الیه و نیز تلفن او را کنترل و نتیجه را مستمراً منعکس سازند. ‏

‏مدیر کل اداره سوم – مقدم‏

‏ ‏

گیرنده ‏

‏ریاست ساواک تهران پیرو 35518 / 316 -4 / 6 / 46 جهت اطلاع و مراقبت های لازم و اعلام نتیجه. ‏

‏♦‏‏ ‏‏12005756‏

‏♦‏‏ ‏‏115-46‏

‏ ‏

‏ ‏

‏________________________‏

‏درجه فوریت ‏    ‏طبقه بندی حفاظتی‏

‏ ‏

‏صفحه یکم ‏  ‏از ‏  ‏صفحه‏

   خیلی محرمانه

‏نسخه شماره  ‏ ‏از ‏   ‏نسخه‏

‏1ـ به: بامداد 334 ‏    ‏7ـ منبع: ‏

‏2ـ از: قزل آلا ‏    ‏8ـ منشأ: سید نصراله خلخالی  ‏

‏3ـ شماره گزارش: 3938‏   ‏ 9ـ تاریخ وقوع: اخیراً‏

‏4ـ تاریخ گزارش: 12 / 11 / 51 ‏   ‏10ـ تاریخ رسیدن خبر به منبع: 12 / 11 / 51‏

‏5ـ پیوست: ‏    ‏11ـ تاریخ رسیدن خبر برهبر عملیات محل 12 / 11 / 51‏

‏6ـ گیرندگان: ‏    ‏12ـ ملاحظات حفاظتی:‏

‏ ‏

‏موضوع: در مورد مصطفی خمینی عطف / پیرو‏

‏ ‏

‏در حال حاضر وضع خمینی در عراق به این ترتیب است که کلیه کارها و فعالیت در دست پسرش مصطفی خمینی افتاد تمام طرفدار خمینی اطراف پسرش جمع شده اند. ‏

‏نظریه سهراب: پسر خمینی عالم و اهل دین است و متناسب سیاسی وی نیز از طرف همکاران دیگر تأیید گردیده است لذا اهمیت خبر می توان اطمینان نمود. ‏

در ساعت..... روز 22 / 11 / 1351‏

‏به بخش 334 واصل گردید‏

‏ ‏

بایگانی شود

334

خیلی محرمانه

‏ ‏♦‏‏ ‏‏67908 آیت توان  ‏

‏ ‏

‏ 

‏_________  ________________‏

‏درجه فوریت ‏     ‏طبقه بندی حفاظتی‏

خیلی محرمانه

‏ ‏گزارش خبر

‏صفحه شماره یک ‏ ‏ از ‏ ‏یک ‏  ‏صفحه‏

‏نسخه شماره یک ‏ ‏ از ‏ ‏دو‏  ‏نسخه‏

‏1ـ ب: توتون 334‏    ‏7ـ منبع: بخش مذکور در 1150-9 / 7 / 54 ‏

‏2ـ از: آگاهی ‏    ‏8ـ منشأ: مشاهدات منبع ‏

‏3ـ شماره گزارش: 1215‏      ‏9ـ تاریخ وقوع: اخیراً‏

‏4ـ تاریخ گزارش: 26 / 8 / 54‏                ‏10ـ تاریخ رسیدن خبر به منبع: اخیراً‏

‏5ـ پیوست: ‏    11ـ تاریخ رسیدن خبر برهبر عملیات محل22 / 8 / 54‏

‏6ـ گیرندگان خبر: ‏     ‏12ـ ملاحظات حفاظتی:‏

‏ ‏

‏ ‏‏موضوع: نشریات جنبش آزادیبخش و اقتصاد اسلامی ‏  ‏عطف /  پیرو‏

‏ ‏‏دو نشریه فوق اخیراً از اروپا جهت خمینی به عراق ارسال گردیده است. نشریاتیکه از اروپا برای خمینی فرستاد میشود بدواً به فرزند وی (مصطفی) تحویل می گردد و سپس توسط شیخ رضوانی و شیخ خلیل نائینی توزیع میشود. شخصی بنام فارسی که در اروپا اقامت دارد بتفصیل نشریات و کتب مضره را جهت خمینی و طرفداران وی از اروپا به عراق می فرستد. ‏

‏نظریه 1ـ اخیرا احتمالا صحت دارد. کارگردان‏

‏نظریه 2ـ نظریه یک مورد تأیید است 1 / 9 / 54 ‏

‏ ‏

‏ ‏دائره عملیات 3 / 9 / 54 ‏

‏♦‏‏ ‏‏67908‏

‏اسناد‏

‏1ـ 211 ‏      ‏7ـ 13526 ‏

‏2ـ رازقی عراقی ‏     ‏8ـ مشاهدات‏

‏3ـ 1639 ‏     ‏9ـ اخیرا‏

‏4ـ 17 / 5 / 36‏     ‏10ـ اخیرا‏

‏5ـ 334 جهت استحضار و محصول ‏     ‏11ـ 16 / 5 / 36 ‏

‏ ‏

‏درباره: سید مصطفی و سید احمد خمینی فرزندان خمینی ‏

‏عطف به: 12383 / 211ـ 4 / 5 / 36 و12384 / 211ـ 4 / 5 / 36 ‏

‏ ‏

‏مسافرت سید مصطفی از نجف و سید احمد خمینی از ایران به سوریه و بیروت صحت دارد و نامبردگان طبق قراری که با هم داشتند به دمشق وارد و از آنجا به اتفاق جهت برگزاری حج عمره به عربستان سعودی مسافرت و پس از مراجعت به سوریه، سید مصطفی روز 15 / 5 و سید احمد روز 16 / 5 / 36 به نجف آمده اند. ‏

‏نظریه یکشنبه: خبر صحت دارد. به احتمال قوی سید مصطفی در سوریه با شیخ نصراله خلخالی نماینده خمینی ملاقات و گفتگوهائی انجام داده و در لبنان نیز با موسی صدر رهبر شیعیان این کشور تماس و احیانا در مورد جنگ لبنان و آسیبهائی که به شیعیان وارد شده مذاکراتی انجام داده و با توجه به اینکه خمینی در بهمن ماه سال 35 اعلامیه  ای در مورد جنگ لبنان صادر و از مسلمانان تقاضا کرده به مسلمانان لبنان کمک کنند احتمالا سید مصطفی در این مسافرت کمکهائی به موسی صدر جهت پرداخت به شیعیان نموده است. ‏

‏چهارشنبه /  نظریه فوق تأئید میشود. ‏

‏در ساعت.... روز.....‏

‏به بخش 334 واصل گردید. ‏

‏ ‏

334 

بایگانی شود 

‏♦‏‏ ‏‏در گلاسه 67908 بایگانی شود 26 / 3 ‏

‏♦‏‏ ‏‏68011 ‏

‏_________________________‏

‏درجه فوریت ‏     ‏طبقه بندی حفاظتی‏

گزارش خبر

‏صفحه یکم ‏  ‏از ‏  ‏صفحه‏

‏نسخه شماره   یک‏ ‏از   شش‏  ‏نسخه‏

‏1ـ ب: 334 ‏    ‏7ـ منبع: واقف معاون دبیرستان علوی ‏

‏2ـ از: بغداد‏    ‏8ـ منشاء: مسموعات‏

‏3ـ شماره گزارش: 1745‏     ‏9ـ تاریخ وقوع: 1 / 8 / 36‏

‏4ـ تاریخ گزارش: 2 / 8 / 36‏    ‏10ـ تاریخ رسیدن خبر به منبع: 1 / 8 / 36‏

‏5ـ پیوست: ‏              ‏11ـ تاریخ رسیدن خبر برهبر عملیات محل1 / 8 / 36 ‏

‏6ـ گیرندگان خبر: ‏   ‏12ـ ملاحظات حفاظتی:‏

‏ ‏

‏موضوع:........... ‏      ‏عطف ـ پیرو‏

‏ ‏

‏صبح روز 1 / 8 / 36 هنگامیکه خانواده خمینی وارد اطاق مصطفی پسر بزرگ خمینی شده با جسد او روبرو میشوند و در نتیجه جسد وی را جهت تعیین علت مرگ به بیمارستان منتقل میکنند و نزدیک ظهر جسد را به کربلا برده و پس از طواف به نجف برگردانده و قرار است روز 2 / 8 / 36 پس از تشییع جنازه در نجف به خاک سپرده شود. ‏

‏نظریه یکشنبه باحتمال قوی صحت دارد تاکنون علت مرگ اعلام نشده و احتمالا بر اثر سکته قلبی بوده است هرگونه خبر در پیرو باستحضار خواهد رسید. ‏

‏ازوند رهبر عملیات سوم‏

‏در ساعت......... روز 5 / 8 / 36 ‏

‏به بخش 334 واصل گردید. ‏

‏ ‏

‏♦‏‏ ‏‏131ـ 52‏

خیلی فوری 

‏ 

‏اسناد‏

‏_________   _______________‏

‏درجه فوریت ‏     ‏طبقه بندی حفاظتی‏

 گزارش خبر   فوری

‏صفحه یکم ‏  ‏از ‏  ‏صفحه‏

‏نسخه شماره  ‏ ‏از ‏  ‏نسخه‏

‏1ـ به: 334‏     ‏7ـ منبع: ‏

‏2ـ از: بغداد ‏     ‏8ـ منشأ: ‏

‏3ـ شماره گزارش: 1746‏    ‏9ـ تاریخ وقوع: ‏

‏4ـ تاریخ گزارش: 2 / 8 / 36 ‏   ‏10ـ تاریخ رسیدن خبر به منبع: ‏

‏5ـ پیوست: ‏              ‏11ـ تاریخ رسیدن خبر برهبر عملیات محل ‏

‏6ـ گیرندگان خبر: ‏    ‏12ـ ملاحظات حفاظتی:‏

‏ ‏

‏موضوع:............ ‏      ‏عطف ـ پیرو 1745ـ 2 / 8 / 36 ‏

‏ ‏

‏بقرار اطلاع صبح روز 2 / 8 / 36 مراسم تشییع جنازه مصطفی خمینی با حضور عده کثیری در نجف برگزار گردیده است استحضاراً معروض ـ از طرف رازقی رهبر عملیات سوم در بغداد‏

‏ ‏

‏در ساعت..... روز 5 / 8 / ....‏

‏به بخش 334 واصل گردید. ‏

‏♦‏‏ ‏‏131ـ 52 ‏


‏تعطیل حوزه علمیه و بازار قم بمناسبت فوت مصطفی خمینی پسر روح اله خمینی و دادن شعار بنفع خمینی و پخش اعلامیه در مجلس ترحیم در شهر قم ‏

سری

‏ ‏

‏روز 30 / 7 / 36 مصطفی خمینی پسر ارشد روح اله خمینی بعلت سکته قلبی در عراق فوت شده است. بهمین علت کلاسهای درس حوزه علمیه قم بمدت دو روز و بازار این شهر نیز روز جاری تعطیل گردیده است. ‏

‏بعد از ظهر روز 1 / 8 / 36 از طرف آیت اله گلپایگانی بمناسبت فوت یاد شده مجلس ترحیمی با حضور آیات اله گلپایگانی، شریعتمداری و نجفی مرعشی و شرکت قریب شش هزار نفر از طبقات مختلف و طلاب علوم دینی و روحانیون شهر قم در مسجد اعظم برگزار گردیده است. ‏

‏در این مجلس تعداد معدودی از طلاب در بین جمعیت مبادرت به دادن شعار «درود برخمینی» نموده اند که این جریان موجب بر هم خوردن نظم مجلس گردیده و حاضرین در مجلس با سرعت مسجد را ترک کرده اند. ‏

‏در هنگام خارج شدن جمعیت از مسجد اعلامیه های مضره ای این به امضاءِ روحانیون مبارز قم و کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در محوطه مسجد ریخته شده است. ‏

‏آیات مذکور و مدرسین و روحانیونی که در مجلس حاضر بودند از اقدام آن تعداد از طلاب علوم دینی که مبادرت به دادن شعار و پخش اعلامیه کرده اند، اظهار ناراحتی نموده اند. ‏

‏در این مجلس اعلام شده صبح روز 2 / 8 / 36 مجلس ترحیم دیگری از طرف آیت الله گلپایگانی و بعد از ظهر از جانب آیت الله شریعتمداری در مسجد اعظم شهر قم برگزار خواهد شد و مجلس نیز از طرف آیت الله نجفی مرعشی در حسینیه نجفی شهر قم منعقد میگردد. ‏

‏ارزیابی خبر: ‏

‏_________‏

‏خبر صحت دارد. ‏

‏ ‏

‏اقدامات انجام شده: ‏

‏_______________‏

‏   1ـ مراتب به نخست وزیری اعلام گردیده است. ‏

‏  ‏2‏ ـ با شهربانی کشور شاهنشاهی مذاکره شده تا با تقویت نیروهای انتظامی شهربانی قم از بروز تشنجات احتمالی جلوگیری نمایند و چون در شهرهای دیگر نیز  / ... ‏

‏ ‏

312 

بایگانی شود 

‏ ‏

‏♦‏‏ ‏‏از طبقه بندی سری خارج و.... تبدیل شده. ‏

‏♦‏‏ ‏‏در پرونده 68011 بایگانی شود. ‏

‏♦‏‏ ‏‏10 / 8 / 36   ‏

‏اسناد‏

‏ ‏

‏انا ... و انا الیه راجعون ‏

‏ ‏

‏و لاتقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتا بل احیا عند ربهم یرزقون ‏

‏خواهران و برادران ‏

‏علامه مجاهد آیت الله حاج سید مصطفی خمینی، فرزند برومند مرجع تقلید و زعیم مسلمانان، مجاهد بزرگ، آیت الله العظمی آقای خمینی در سحرگاه یکشنبه اول آبان 1356 در نجف اشرف به شهادت رسید. ‏

‏به پاس بزرگداشت و تجلیل شهید آیت الله سید مصطفی خمینی شنبه 7 آبان 1356 برابر با 29 اکتبر 1977 مجلس فاتحه در لندن محل کاکتون هال از ساعت 2 بعد از ظهر برپا میشود. ‏

‏با شرکت در مجلس فاتحه احترام عمیق خود را نسبت بدان شهید و اهداف اسلامی که پیوسته در تلاش آنها بود ابراز نمائیم. و تظاهرات اعتراض آمیزی به سیاست تروریستی شاه برگزار خواهد شد. ‏

‏مسلمانان انگلستان‏

‏4 / 8 / 1356‏

‏ ‏

‏  ‏♦‏ ADRESSS: CAXTON HALL. KENT ROOM ST. JAMES PARK. LODON S. W. 1

‏ ‏


‏1ـ 334 ‏       ‏7ـ 12784‏

‏2ـ ناهید (نمایندگی عراق) ‏     ‏8ـ جلسات درس‏

‏3ـ 1783‏               ‏9ـ اخیرا‏

‏4ـ 17 / 8 / 36 ‏               ‏10ـ اخیرا‏

‏شروع جلسات درس ‏     ‏         11ـ 17 / 8 / 36 ‏

‏ ‏

‏پیرو 1747  3 / 8 / 36 ‏

‏از روز یکشنبه 8 / 8 / 36 جلسات درس حوزه علمیه نجف که به مناسبت فوت مصطفی خمینی تعطیل شده بود آغاز شده است. ‏

‏نظریه شنبه: خمینی پس از دو روز از شروع جلسات درس حوزه نجف، درس خود را شروع کرده است و در این روز (10 / 8 / 36) فقط به سخنرانی اکتفا نموده است. ‏

‏نظریه یکشنبه: خبر صحت دارد. ‏

‏نظریه چهارشنبه: همین منبع تأیید کرده است که در سخنرانیهای خمینی مطلبی علیه ایران شنیده نشده است. ‏

‏ ‏

334 

بایگانی شود 

‏ ‏

‏♦‏‏ ‏‏عملیات 22 / 8 / 36 ‏

‏♦‏‏ ‏‏19 / 8 / 36 ‏

‏♦‏‏ ‏‏محترما بعرض می رساند نمایندگی عراق قبلا گزارش نموده بود که احتمال دارد مدت چهل روز حوزه درس را در نجف تعطیل نمایند که بهمین ترتیب نیز در بولتن درج شده است. و گویا بعدا تصمیم به دو روز تعطیل گرفته اند...... 22 / 8 / 36‏

‏ ‏

‏__________   ________________‏

‏درجه فوریت ‏     ‏طبقه بندی حفاظتی‏

گزارش خبر

‏صفحه یکم ‏  ‏از ‏ ‏یک ‏ ‏صفحه‏

‏نسخه شماره   سه از ‏ ‏چهار‏ ‏نسخه‏

‏1ـ به: 334‏    ‏7ـ منبع: ‏

‏2ـ از: بغداد‏    ‏8ـ منشأ: ‏

‏3ـ شماره گزارش: 1747‏     ‏9ـ تاریخ وقوع: ‏

‏4ـ تاریخ گزارش: 3 / 8 / 36 ‏    ‏10ـ تاریخ رسیدن خبر به منبع: ‏

‏5ـ پیوست: ‏              ‏11ـ تاریخ رسیدن خبر برهبر عملیات محل ‏

‏6ـ گیرندگان خبر: ‏               12ـ ملاحظات حفاظتی:‏

‏ ‏

‏موضوع: وصول 1530 کاشف 100 ‏  ‏عطف ـ پیرو ـ 1746ـ 2 / 8 / 36 ‏

‏ ‏

‏بمناسبت فوت مصطفی خمینی حوزه علمیه نجف از روز 1 / 8 / 36 بمدت نامحدود و احتمالا چهل روز تعطیل شده است ضمنا جنازه نامبرده را در ایوان طلائی نجف بخاک سپرده اند. ‏

‏از طرف رازقی ‏

‏ ‏

‏در ساعت..... روز 2 / 8 / 36‏

‏به بخش 334 واصل گردید ‏

‏♦‏‏ ‏‏در بولتن درج شود 5 / 8 / 36 ‏

‏♦‏‏ ‏‏محترما بعرض می رساند ‏

‏♦‏‏ ‏‎……‎‏5 / 8 / 36 ‏

‏♦‏‏ ‏‏در بولتن درج شد ‏

‏♦‏‏ ‏‏در پرونده مصطفی خمینی به کلاسه 68011 بایگانی شود ‏

‏♦‏‏ ‏‏ملک فرسا 5 / 8 / 36 ‏

‏ ‏

اسناد ‏

‏نخست وزیری ‏

‏سازمان اطلاعات و امنیت کشور ‏

‏ ‏

‏به: مدیریت کل اداره سوم 312 ‏     ‏شماره: 93391 / 20 هـ‏

‏از: سازمان اطلاعات و امنیت ‏     ‏تاریخ: 8 / 8 / 36 ‏

‏تهران 20 هـ 12 ‏       ‏پیوست: ‏

تلفگرام 

‏ ‏

‏درباره: مجلس ترحیم مصطفی خمینی‏

‏بازگشت به شماره 5149  / 312 ـ 8 / 8 / 36 ‏

‏ ‏

‏از ساعت 00 / 15 روز 8 / 8 / 36 مجلس ترحیم مصطفی خمینی پسر روح اله خمینی در مسجد ارک تهران با تلاوت آیاتی از کلام اله مجید شروع و در ساعت 1600 آقای روحانی بسخنرانی پرداخت. تعداد افراد شرکت کننده حدود 3000 نفر بوده که در صحن مسجد حتی جائی برای سایر شرکت کنندگان نبوده و حدود 1500 نفر از طلاب مدرسه علمیه قم و هم چنین تعدادی از دانشجویان مراکز عالی آموزشی در این مراسم شرکت نمودند ضمنا چند نفر از افراد  شرکت کننده سعی نمودند با دادن شعار نظم مسجد را مختل نمایند لاکن توسط یکی از افراد مذهبی از این کار منع شدند آقای روحانی در مورد شخصیت مذهبی خمینی و هم چنین تعداد تلگرافات تسلیت رسیده از سایر کشورها سخنرانی و اظهار داشت تعداد دو فقره تلگراف از ایران واصل گردیده که عدم وصول تلگراف را معلول ترس مردم و یا سخت گیری مأمورین دانست ضمنا تعدادی اعلامیه تحت عنوان دانشجویان مبارز مسلمان در طبقه فوقانی مسجد ارک بین مردم توزیع گردیده است سخنران در خاتمه اضافه نمود که مجلس ترحیم دیگری در مسجد قلی واقع در پامنار و مسجد خاتم النبیئین واقع در شهر ری از ساعت 1800 منعقد خواهد شد ولی در مسجد سجاد مجلس ترحیم برگزار نشده است ضمنا سازمان شهر ری در جریان قرار گرفت تا وسیله کلانتری محل مراقبت لازم بعمل آید نتیجه بمحض وصول اعلام خواهد شد. ‏

‏رئیس سازمان اطلاعات و امنیت تهران - پرنیانفر ‏

‏ ‏

‏♦‏‏ ‏‏گوینده عرب‏

‏♦‏‏ ‏‏گیرنده ملکی ‏

‏♦‏‏ ‏‏115ـ 52 ‏

‏♦‏‏ ‏‏نسخه یکم به عرض رسید ‏

‏اسناد‏

‏نخست وزیری‏

‏سازمان اطلاعات و امنیت کشور‏

‏به: مدیریت کل اداره سوم 312 ‏     ‏شماره: 537 / 21‏

‏از: سازمان اطلاعات و امنیت قم‏     ‏تاریخ: 22 / 8 / 36 ‏

        ‏پیوست: دارد‏

‏ ‏‏درباره:.... ‏

‏ ‏‏بدینوسیله یک نسخه (3 برگ) رونوشت تلگرافیکه 43 نفر از روحانیون و مدرسین حوزه علمیه قم بمناسبت فوت مصطفی خمینی از قم به نجف بعنوان خمینی مخابره نموده اند جهت استحضار از مفاد آن بپیوست تقدیم مقرر فرمائید در مورد افراد نامبرده در ذیل تلگرافی مزبور نظر عالی را به این سازمان اعلام نمایند. ‏

‏رئیس سازمان اطلاعات و امنیت قم- معینی ‏

‏ ‏

‏درساعت 10 روز 24 / 8 / 36‏

‏به بخش 312 واصل گردید. ‏

‏ 

‏♦‏‏ ‏‏در گلاسه 68011 شخصی بایگانی شود ‏

‏♦‏‏ ‏‏7 / 9 / 36 خوانساری‏

‏♦‏‏ ‏‏258ـ 35 ش‏


‏محضر مقدس بزرگ مرجع اسلام آیت اله خمینی متع اله العظمی المسلمین بطول بقائه ضایعه اسفناک و فقدان جانگداز فرزند برومند و رشید اسلام حضرت مستطاب علامه حجت الاسلام و المسلمین مرحوم آقای حاج آقا مصطفی خمینی قدس سره موجب تاثر عمیق جامعه روحانیت و امت اسلامی گردید مصیبت وارده را بساحت مقدس حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا و حضرت مستطاب عالی تسلیت میگوئیم گرچه تحمل این ضایعه سنگین و دشوار است ولی با توجه به عظمت روحی و قدرت تحمل دشواریها که از آن جناب معهود است و با توجه به نیاز مبرمی که جامعه اسلامی برهبری آن حضرت دارد مطمئنا این مصیبت دردناک در اراده راسخ آن زعیم بزرگ و ایفاءِ وظایف رهبری تاثیری نخواهد گذاشت امید آنکه با بازگشت آن جناب بایران کلیه آلام و مصائب جامعه اسلامی تخفیف و تسکین یابد حوزه علمیه قم ـ حسین نوری ـ سید حسن طاهری ـ ناصر مکارم شیرازی ـ ربانی شیرازی ـ محمد صادق خلخالی ـ علی مشکینی اردبیلی ـ محمد مهدی ربانی ـ محمد مومن ـ محمدعلی حلیمی ـ مرتضی بنی فضل ـ یوسف صانعی ـ مرتضی فهیم کرمانی ـ محمدرضا توسلی ـ احمد جنتی ـ احمد آذری قمی ـ محمد علی فیض ـ جواد تبریزی ـ محمد ابطحی ـ محمد یزدی ـ یحیی انصاری ـ محمد فاضل ـ ابوالقاسم خز علی ـ حسین راستی کاشانی- سید کاظم همدانی- محمدعلی گرامی- جعفر سبحانی- علیرضا الهی قمی- ابوالحسن مصلحی ـ محمدتقی ستوده ـ محمد حسن المرتضوی لنگرودی ـ غلام رضا صلواتی ـ حسن علی خطیب ـ احمد موسوی کلانتر ـ محمد جواد حجتی کرمانی ـ رضا گلسرخی ـ محمود موسوی قافله باشی ـ محمد مهدی گیلانی ـ جوادی آملی ـ ابوالقاسم محجوب ـ محی  الدین فاضل هرندی ـ عباس محفوظی ـ سید عبدالرسول شریعتمداری ـ محمد صادق تهرانی. ‏


‏اسناد‏

‏__________________________‏

‏درجه فوریت ‏     ‏طبقه بندی حفاظتی‏

گزارش خبر  خیلی محرمانه

‏صفحه یکم ‏  ‏از ‏ ‏دو ‏ ‏صفحه‏

‏نسخه شماره  سه‏ ‏از ‏ ‏چهار‏ ‏نسخه‏

‏1ـ به: 312 ‏    ‏7ـ منبع: 13113 ‏

‏2ـ از: 21 هـ ‏    ‏8ـ منشأ: مشاهدات منبع‏

‏3ـ شماره گزارش: 405 / 21 هـ‏      ‏9ـ تاریخ وقوع: 11 / 9 / 2536‏

‏4ـ تاریخ گزارش: 14 / 9 / 2539‏     ‏10ـ تاریخ رسیدن خبر به منبع: 11 / 9 / 36‏

‏5ـ پیوست: ‏              11ـ تاریخ رسیدن خبر برهبر عملیات محل12 / 9 / 36‏

‏6ـ گیرندگان خبر: ‏   ‏12ـ ملاحظات حفاظتی: ‏

‏ ‏

‏موضوع: مراسم چهلمین روز درگذشت مصطفی خمینی‏  ‏عطف  / پیرو‏

‏ ‏

‏روز جمعه 11 / 9 / 2536 از ساعت 800 مراسم چهلم مصطفی خمینی از طرف حوزه علمیه قم در مسجد اعظم برگزار گردید در این مراسم سه نفر سخنرانی نمودند و درباره عدم آزادی در کشور و پیرامون صحبت های خمینی در نجف بحث کردند سخنران آخر محمد جواد حجتی کرمانی بود که سیزده ماده قرائت و اجرای آنرا خواستار شد که قسمتی از آنها عبارت بودند از مراجعت آیت اله خمینی به ایران ـ اعطای آزادی به دانشجویان دانشگاهها ـ رعایت و حفظ حجاب زن ایرانی در دانشگاهها و موسسات ـ آزادی منبر فلسفی ـ بازکردن مدرسه فیضیه ـ بازکردن دانشگاهها و مدارس عالی تهران و اصفهان و اراک ـ اعطای آزادی بیان و قلم به دانشمندان و اساتید حوزه علمیه قم ـ آزادی زندانیان مخصوصا منتظری و طالقانی. بعد از ختم مجلس بلافاصله شعار درود بر خمینی و زنده  باد خمینی شروع شد و جمعیت از طریق صحن وارد میدان آستانه شدند و شعارها را تکرار مینمودند در این موقع جمعیت به سه دسته تقسیم و عده  ای بطرف خیابان آستانه و فرمانداری و عده  ای دیگر بطرف مدرسه خان و گذر خان و دسته سوم بطرف خیابان ارم و چهار راه فاطمی فرا نمودند و حدود ساعت 15 14 جریان خاتمه پیدا کرد مجددا از ساعت 15 17 پیش از نماز و بعد از منبر عبدالمجید معادیخواه تظاهرات ادامه داشت و غیر از طلاب حدود دویست نفر از دانشجویان تهران و شهرستانهای دیگر نیز در تظاهرات شرکت داشتند و با صدای بلند میگفتند رفقا قسم بخورید فرار نکنید و تا آخر شعار بدهید این عده در میدان آستانه با پلیس مواجه به چند دسته تقسیم شدند و مامورین نیز آنها را تعقیب می کردند تا اینکه ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎