ای از تبار پاک پیامبر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1376

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : کاشانی، سپیده

ای از تبار پاک پیامبر

ای از تبار پاک پیامبر

‏آزاده شهید‏

‏- همنام (مصطفی) ‏

‏همسنگر حسین ‏

‏- نور دل امام.  ‏

‏از ما به تو سلام‏

‏- سالار شاهدان و شهیدانی‏

‏- اشکی بچشم امت ایران... ‏

‏- ای رمز راستی و سخاوت‏

‏آنگه که خاک را ‏

‏جسم مطهر تو٬ معطرکرد. ‏

‏چشمان جاودانه اسلام گریید‏

‏- عمر ترانه وقت خزان بود‏

‏- ما را نه وقت سوگ ‏

‏- در سوگت ای عزیز‏

‏بادا سر امام سلامت‏

‏- گفتیم٬ تو ادامه راهی‏

‏- گفتیم٬ پشتوانه اسلامی ‏

‏- اما اکنون‏

‏ما راست از غمت‏

‏بر دل کبود تاول زخمی‏

‏سوزان و جانگداز‏

‏ - در زمهریر شب ‏

‏- در غربتی شگرف ‏

‏رهبر شدی بهار شقایق را‏

‏  قانون عشق سرخ شهیدان را‏

‏گویاتر از تمام قوانین‏

‏در مکتب (حسین) ‏

‏زیباتر از بهار نوشتی‏

‏- این اسم وارثان حسین است‏

‏- این رسم عاشقان جهان است‏

‏- این رسم راهیان رهایی است‏

‏حق را باوج خویش نشاندن‏

‏- ای نازنین چراغ شبانه ‏

‏ای از تبار پاک پیامبر‏

‏قندیل خون تو‏

‏بر گوشه٬ گوشه٬ گوشه این خاک‏

‏تا آن سوی جهان‏

‏چون چلچراغ پرتو حق را ‏

‏افشانده و ببار نشانده است ‏

‏- در طول قرن ها. ‏

‏اسلام‏

‏هرگز چنین‏


‏شفاف و بی غبار نبوده است‏

‏- اینک زمان نفحه نور است‏

‏- اینک هجوم نور به ظلمت‏

‏اروند رود٬ رود شهادت.‏

‏اینکه گواه امت مظلوم... ‏

‏- هر ماه ما همیشه محرم‏

‏و کربلاست٬ خطه ایران‏

‏خالیست جای تو‏

‏این لاله غریب‏

‏- از نینوای ما‏

‏تا کربلای حر‏

‏خطی است سرخ، تا ابدیت‏

‏- در سنگر وطن‏

‏- با یاری امام ‏

‏مردی که سرسوره صبر است‏

‏آزاده ای که ناطق قرآنست ‏

‏اطراق کرده همت و ایثار‏

‏- ای مصطفی‏

‏ - ای اختر قبیله پاکان‏

‏- ای از نژاد نور‏

‏هرگز نمرده ای و نخواهی مرد‏

‏- خودکامگان شوم جهانخوار‏

‏- چنگیزیان سفله بدانند‏

‏گلهای نور را‏

‏برشاخه زمان‏

‏بیم زوال نیست‏

‏- این کاروان حق ‏

‏- با بارهایی از.‏

‏یاقوت سرخ خون شهیدان‏

‏یاقوت سرخ خون شهیدان‏

‏پرشور و بیقرار می آید‏

‏- تا فتح عدل و قسط‏

‏تا لحظه ظهور... ‏

□ سپیده کاشانی

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎