می خوانید
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1376

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

می خوانید

□ می خوانید: 

● دیدگاههای مقام معظم رهبری

● سرمقاله: وَ والدٍ و ما وَلَد (دینی که باید ادا می شد)  / به قلم سردبیر

● چند نامه و پیام

□ گفتگو و خاطرات /  صفحه 21

‏● مادر- مصاحبه با والدۀ مکرّمۀ شهید آیت الله حاج سیدمصطفی خمینی /  ص22‏

‏● برادرم مصطفی- مصاحبه با مرحوم حاج سید احمد خمینی /  ص 29 ‏

‏● شخصیت پنهان- مصاحبه با آیت الله بجنوردی دبیر کنگرۀ سالگرد بیستمین سال شهادت آیت الله حاج سیدمصطفی خمینی /  ص33‏

‏● گفتگو: حضرت آیت الله بجنوردی، حجت الاسلام والمسلمین سید علی اکبر محتشمی (قسمت اول)  / ص37‏

‏● نور دیدۀ امام- خاطرات حجت الاسلام والمسلمین سید علی اکبر محتشمی / ص 49‏

‏● مجتهد به تمام معنا- خاطرات حجت الاسلام والمسلمین سیدعباس خاتم یزدی /  ص84‏

‏● استاد علوم مختلف- خاطرات آیت الله محمّدحسن قدیری / ص87‏

‏● حاج آقا مصطفی سی چهل سال جلوتر از همدوره  هایش بود- خاطرات حجت الاسلام و المسلمین رازی زاده /  ص91‏

□ مقالات /  صفحه95

‏● دیدگاه های شهید مصطفی خمینی دربارۀ ولایت و حکومت اسلامی- محمد صادق مزینانی ـ ص96‏

‏● ثمرۀ پایداری (نگاهی به زندگی سیاسی شهید سیدمصطفی خمینی و نقش او در روند پیروزی انقلاب اسلامی) - حسن عاشوری لنگرودی / ص126‏

‏● آثار و بازتابهای شهادت حاج سیدمصطفی خمینی- حمید قزوینی  / ص146‏

‏● آفتاب فقاهت در منظر مراد زمان- بیژن شهرامی / ص163‏

‏● نقد اصولی از دیدگاه شهید مصطفی خمینی- احمد مبلّغی /  ص177‏

‏● جان پرورست قصۀ ارباب معرفت- حیدر احمدی (محزون) / ص186‏

‏● آراء فلسفی شهید آیت الله مصطفی خمینی-اسدالله بیات / ص204‏

‏● آثار علامۀ شهید- کاری از بخش علوم حوزوی مجلۀ حضور / ص221‏

‏● معرفی کتاب «شهیدی دیگر از روحانیت» - سیدعلی اکبر محتشمی / ص243‏

□ ادب و هنر /  صفحه 251

‏● ای از تبار پاک پیامبر (سپیدۀ کاشانی) - سبزترین آیت روح خدا (محمدرضا رحیمی) - مرثیه ای برای حاج آقا مصطفی (احمد عزیزی) - مرگ ققنوس (غلامرضا رحمدل) و... ‏

□ بخش ضمیمه /  صفحه 262

‏● اسناد ساواک دربارۀ «سید مصطفی خمینی»‏

‏● و... ‏

‎ ‎