حضور 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1376

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

حضور 21

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏ ‏

‏ 

‏ ‏حضور

‏ ‏‏صاحب امتیاز: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏

‏مدیر مسئول و سردبیر: حمید انصاری‏

‏زیر نظر هیئت تحریریه‏

‏قائم مقام سردبیر و مدیر داخلی: دکتر منوچهر اکبری‏

‏هماهنگی، تدوین و اجرا: ابوالفضل مروی‏

‏حروفچینی، لیتوگرافی: مؤسسۀ چاپ و نشر عروج‏

‏تک  شماره: 300 تومان‏

‏ ‏

‏□ نقل مطالب با ذکر مآخذ بلامانع است □ مقالات ارسالی مسترد نمی گردد □ حضور در ویرایش و اصلاح مقالات آزاد است.‏

‏□ نشانی: تهران - خیابان شهید باهنر- خیابان یاسر - تلفن2288693 فاکس: 2281671 ‏

‎ ‎