جغرافیای اشک
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1373

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : سعادتی، علی اصغر

جغرافیای اشک

جغرافیای اشک

□ علی اصغر سعادتی

 

در سرزمین رویش گلواژه‌های عشق

در پهندشت تابش اندیشه

ما، رام چشم توایم ای بلور نور

هر چند از فراق تو لبریز اندهیم؛

اما 

هنوز

با دست بسته


با تو روانیم همچو آب. 

ما را چه باک

در سایه‌سار دجله

که زبان سرخ به کام است

در مسلخی به وسعت جغرافیای اشک

و همچنان به حکم تو

لبریز

باده‌ایم.