دیدگاههای مقام معظم رهبری
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1381

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

دیدگاههای مقام معظم رهبری

آمریکایی ها به دنبال تسلط بر منافع سرشار نفت عراق، تأمین منافع شبکۀ سرمایه‌ داری صهیونیستی جهانی و اشراف بر منطقه حساس خلیج فارس هستند...

شوروی نیز همچون آمریکا به سر کوب ملتها و تسلط بر کشورها می پرداخت، اما اکنون آن حکومت سلطه گر کجاست؟ 

آمریکا ممکن است در حمله به عراق با استفاده از سلاحهای خطرناک به نتایج کوتاه مدتی برسد؛ اما شکی نیست که در میان مدت و درازمدت، ضرر آمریکایی ها در این ماجرا از سود آنها بسیار بیشتر خواهد بود و ریشه هایشان متزلزل خواهد شد.

‎ ‎