مجله نوجوان 185
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 185

هفته نامه نوجوانان ایران سال چهارم/ شمار 23 پیاپی 185/ شنبه 16 شهریور ماه 1387/ 300 تومان احسان حدادی : خودم هم توقع طلا داشتم حمید سوریان : مگر قهرمانان ضعیف نمی شوند ؟ ! آب ، باد ، صفا ! اگر ایران نبود کم می شدین !

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 185صفحه 1