مجله نوجوان 185 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 185 صفحه 25

اگر ايران نبود گم مي شديد ! از بس كه چينيها گفتيم ، خودمان را فراموش كرديم . ايرانيها هم اگر بيشتر از چينيها در كار اختراع نبوده باشند ، كمتر نبوده اند ، البته اين مسئله به سالها قبل برمي گرددو يكي از تكنولوژيها و صنايعي كه ايرانيها در پيشرفت آن نقش زيادي دارند ، دريانوردي است و مهمترين كمكي كه به اين صنعت كرده اند از تخصصي كه در نجوم داشته اند ، ناشي مي شود . قديمي ترين مدركي كه نشان مي دهد ايرانيها اهل دريا و دريانوردي بوده اند ، مهري است كه در چغاميش خوزستان پيدا شده است . چغاميش از نظر تاريخ مربوط به شش هزار سال پيش از ميلاد است . اين مهر گلين ، تصوير يك كشتي با سرنيشينانش بود . يكي از سرنشينان اين كشي يك سردار پيروز ايراني بود كه از جنگ برمي گشت و اسيراني كه او گرفته بود ، جلوي پايش زانو زده بودند . در اين مهر يك گاو نر و يك پرچم هلالي شكل هم ديده مي شود . در پاسارگاد نيز نقشهايي وجود دارد كه توانمندي ايرانيان در دريانوردي را نشان مي دهد . قطب نما خيلي ها ازجمله چينها و ايتالياييها مدعي هستند كه قطب نما را اختراع كرده اند اما همة آدمها و دانشمندان بي طرف و بي غرض و مرض معتقدند كه ايرانينها مخترع اين وسيله هستند . در شاهنامه كه از افسانه هاي ايراني حكايت مي كند . وقتي اسفنديار رويين تن به قصد جنگ با اژدها به كوهستان مي رود ، يك پيكان آهني كه هميشه جهتي ثابت را به او نشان مي داد او را راهنمايي مي كرد . قطب نمايي كه ايرانيان از آن استفاده مي كردند 32 جهت را نشان مي داد و دقّت بالايي در جهت يابي داشت . قبله نما پس از اسلام ، ايرانيها قبله نما را نيز به وسيلة قطب نما اختراع كردند . به وسيلة قبله نما در هر جاي دنيا اين توانايي وجود دارد كه بتوان جهت قبله را به راحتي پيدا كرد .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 185صفحه 25