مجله کودک 430 صفحه 34
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 430 صفحه 34

پیداش نمیکنی. شاید به خاطر این چیزها بود که فهمیدم قهر من الکی بود. مادر توی اتاق خیاطی میکرد. از صدای چرخ خیاطی و تلقتلقش فهمیدم باز سوزن شکسته. مادر به چرخ بد و بیراه میگفت. از روی پلههای ایوان بلند شدم و دو پله را دوپا دوپا مثل کانگورو پایین آمدم. از حیاط و کنار حوض همانطور کانگورویی رد شدم و از دو پلة دم در بالا پریدم و زدم به کوچه. شاخ به شاخ خوردم به بابام. پاکت زیر بغل داشت میآمد تو. گفت: «هو هَه، کجا اینطوری افسار پاره کردی؟» گفتم: «سلام!» و تو دلم گفتم: «نگاه! به خاطر کی با حبیب قهر کردم.» حبیب بهترین دوستم بود؛ یعنی تنها رفیقی که داشتم. سر بابام با هم قهر کردیم. بعد علتش را تعریف میکنم. Õ نام هواپیما: ناکاجیما 2 N 5 B Õ کشور سازنده: ژاپن Õ موتور: ناکاجیما 12 سیلندر

مجلات دوست کودکانمجله کودک 430صفحه 34