مجله کودک 446 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 446 صفحه 4

یک خاطره هزار پند اعتمادبه پزشکانکشور حضرت امام(س) هیچگاه در امر درمان خود، کوچکترین حرکتی نکردند که نشاندهنده اعتماد نداشتن ایشان به پزشکان داخلی باشد و همیشه از عملکرد پزشکان اظهار رضایت و تشکر میفرمودند. این علاقه و اعتماد را قبل از بیماری خود، به مناسبتی با دیدی گلهآمیز و تأسف بیان فرمودند که: هنوز عدهای بیگانه از خود، برای معالجهمعمولی خود ترجیح میدهند به خارج از کشور مسافرت کنند. کبرا (آ- سی) کبرا خودروی مشترکی بود که توسط انگلستان و آمریکا در سال 1962 میلادی ساخته شد. موتور 8 سیلندر، ظرفیت 2 نفره وروباز بودن سقف به همراه موتور قدرتمند فورد از ویژگیهای این خودرو بود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 446صفحه 4