مجله کودک 446 صفحه 13
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 446 صفحه 13

Õ در مسکو چه آزمایشی در رابطه با سفر انسان به مریخ در حال انجام است؟ پروژه مارس 500، یا مریخ 500، سفر انسان به مریخ را روی زمین شبیهسازی میکند. این آزمایش متخصصان را قادر میسازد تا به برخی از مشکلاتی که فضانوردان ممکن است در حین یک سفر واقعی به سیاره مریخ با آن روبرو شوند پی ببرند. درواقع هدف اصلی از این آزمایش بررسی مسائل پزشکی و روانپزشکی افرادی است که چنین سفری را انجام خواهند داد. افرادی که باید مدت نسبتاً زیادی در محیطی بسیار کوچک، محیطی که از فضای بیرونی کاملاً جدا شده است در کنار هم زندگی کنند. Õ تعداد این افراد چند نفر است؟ شش مرد. یک فرانسوی، یک ایتالیای، سه نفر روس و یک نفر چینی. Õ مارس 500 از چه قسمتهایی تشکیل شده است؟ در فضایی حدود 550 مترمربع فرایند سفر به مریخ، مدتی توقف در آن سیاره و سپس بازگشت به سوی زمین شبیهسازی میشود. این تاسیسات از پنج قسمت تشکیل شده است. بخشهای اول تا سوم شامل بخشهای عملیات، استراحتگاه و درمانگاه است. بخش چهارم مریخنشینی را شبیهسازی میکند که سه نفر از شش داوطلب را از مدار مریخ به سطح مریخ میرساند و بخش پنجم هم شبیهساز سطح سیاره مریخ است که شرایط زندگی در مریخ را بازسازی میکند. Õ مارس 500 از چه قسمتهایی تشکیل شده است؟ در فضایی حدود 550 مترمربع فرایند سفر به مریخ، مدتی توقف در آن سیاره و سپس بازگشت به سوی زمین شبیهسازی میشود، این تاسیسات از پنج قسمت تشکیل شده است. بخشهای اول تا سوم شامل بخشهای عملیات، استراحتگاه و درمانگاه است. بخش چهارم مریخنشینی را شبیهسازی میکند که سه نفر از شش داوطلب را از مدار مریخ به سطح مریخ میرساند و بخش پنجم هم شبیهساز سطح سیاره مریخ است که شرایط در مریخ را بازسازی میکند. Õمارس 500 تا چقدر میتواند شبیه یک برنامه واقعی سفر به مریخ عمل کند؟ خیلی تلاش صورت گرفته تا شرایط سفر برای فضانوردان استون مارتین این خودروی انگلیسی اولین بار در یکی از فیلمهای جیمز باند جاسوس انگلیسی نمایش داده شد. در دهه 60 میلادی استون مارتین از معروفترین خودروهای جهان بود. فرمان هیدرولیک و 6 سیلندر از ویژگیهای این خودرو به حساب میآمد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 446صفحه 13