مجله کودک 446 صفحه 28
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 446 صفحه 28

رسانههایفوتبال ما در دو حالت از اطلاعات و اخبار مربوط به فوتبال آگاه میشویم. یا داخل ورزشگاه آن را میبینیم یا اینکه در خانه توسط تلویزیون مسابقه را تماشا میکنیم. اما در کنار این دو حالت تا رسانههای دیگری هم وجود دارند که با صدها خبرنگار، کارشناس، هنرمند و مفسر ورزشی، ورزش فوتبال را به ورزش محبوب همه جهانیان تبدیل کرده است. Õ مجلات و روزنامههای ورزشی ویژه فوتبال در جهان تعداد کمی نیستند. آنها ضمن اطلاعرسانی از وضعیت تیمها، گاهی طرفدار تیم یا تیمهای خاصی هم هستند. Õ اولین پخش تلویزیونی فوتبال در سال 1936، بازیکنان تیم آرسنال، به نوبت ایستادهاند تا تصویر تلویزیونی فوتبال را نگاه کنند! این بازی بین آرسنال و اورتون انجام شد. آستین هلی - 3000 محصول سال 1956 انگلستان، 6سیلندر، حداکثر سرعت 195 کیلومتر در ساعت و طراحی ساده در ساخت خودرو از ویژگیهای آستین هلی- 3000 بود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 446صفحه 28