مجله کودک 446 صفحه 30
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 446 صفحه 30

Õ خبرنگاران و عکاسان حاشیه ورزش در به دست آوردن نظرات مربیان و ورزشکاران نقش مهمی دارند. Õ شرکتهای تبلیغاتی با اجاره دادن بالن، پرچم و مانند اینها، نقش تبلیغی در بازیهای فوتبال ارائه میکنند. Õ «اسکوربرد» یا تابلوی اعلام نتایج در ورزشگاه نیز یکی دیگر از رسانههای فوتبال است. Õ گزارشگران و مفسران فوتبال اغلب در قبل یا بعد از مسابقهها با تفسیرها و گزارشهای خود راهنمای خوبی برای مربیان و بازیکنان فوتبال هستند. نمای عقب خودروی آستین هلی- 3000

مجلات دوست کودکانمجله کودک 446صفحه 30