مجله کودک 446 صفحه 31
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 446 صفحه 31

راهیبهسویشکلاتها به این دختر بچه کمک کن تا خودش را به شکلاتها برساند. آستین مینی از سال 1960، انگلیسیها، ساخت خودرویی کوچک و جمع و جور را با نام آستین مینی آغاز کردند. در همان سالها، آلمانیها نیز با ساخت فولکس واگن به جمع خودروسازان کوچک پیوسته بودند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 446صفحه 31