مجله کودک 446 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 446 صفحه 32

خواندن قصه و نقاشی کردن دو فعالیت مفید و مورد علاقه شماست. کتاب «هم قصه هم نقاشی» که توسط انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چاپ و منتشر شده است، سعی کرده از این دو فعالیت مفید در چاپ این کتاب استفاده کند. کتاب نوشته شده منصوره صابری است و شامل 4 داستان کوتاه و خواندنیست که در هریک از آنها علاوه بر داستان از فعالیت نقاشی کردن هم استفاده شده است. مطالعه این کتاب برای بچههای کلاس اول ابتدایی مناسب است. با هم قسمتی از یکی از داستانهای کتاب را با هم میخوانیم. نیروی محرک موتور به چرخهای جلو منتقل میشد. تکان خودرو در این حالت کمتر بود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 446صفحه 32