مجله کودک 446 صفحه 34
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 446 صفحه 34

را جلو آورد و گفت: «به خاطر این!» امید با خنده گفت: «اینکه خجالت ندارد. همهی فیلها خرطوم دارند.» فیل کمی مکث کرد. گوشهایش را تکان داد و گفت: «اینها که خجالت ندارند. همهی فیلها گوشهای بزرگ دارند.» فیل به دور و برش نگاه کرد. دوباره خودش را جمع کرد و گفت: «زود باش پاکم کن! کو پاککن؟» امید نمیخواست فیلِ نقاشی را پاک کند. روی میز را نگاه کرد و گفت: «نمیدانم پاککن کجاست.» فیل بیچاره دلش میخواست آب بشود و توی کاغذ برود. امید فکری کرد و روی کاغذ یک موش کشید. فیل تا موش را دید، به این طرف و آن طرف دوید. چون بنتلی مدل کنتینانتال کمپانی رولز رویس با ساخت خودروی بنتلی، در دهه 50 میلادی عنوان بهترین خودروی جهان را ازآنِ خود کرد. بنتلی 6 سیلندر داشت و حداکثر سرعت آن 188 کیلومتر در ساعت بود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 446صفحه 34