مجله کودک 458 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 458 صفحه 2

به نام خداوند بخشنده مهربان دوست کودکان هفته نامه کودکان ایران صاحب امتیازومدیر مسئول: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (( ره )) شرح روی جلد بازی راه خانه هوا تاریک شده است و پدر خرگوشهای روی جلد هنوز برنگشته است. او در پشت جلد، راهش را گم کرده است. قلم بردارید و از بین سه مسیر، راه درست را به او نشان دهید تا هر چه زودتر خودش را به خانوادهاش در روی جلد برساند. Õ Õ سردبیران : افشین علاء ـ سیامک سرمدی Õ مدیر هنری : احمد قائمی مهدوی Õ تصویر گر : حامد کمالی Õ مدیر داخلی و طراح بازی جلد : نادیا علاء Õ عکس : امیر محمد لا جورد Õحروفچین : نیر السادات والا تبار Õ توزیع وامور مشترکین: محمد رضا ملا زاده لیتوگرافی و چاپ : موسسه چاپ و نشر عروج نشانی : خیابان انقلاب اسلامی ـ چهار راه حافظ ـ پلاک 886 تلفن : 66706833 نمابر : 66712211 یاد دوست شعر دوست دیدار دوست دانش دوست شعر دوست ورزش دوست فهرست مطالب کتاب در مجله اطلس کشتیهای جنگی جهان کشتی مینهکازه کشتی منیک کشتی میرکا کشتی مون .....

مجلات دوست کودکانمجله کودک 458صفحه 2