مجله کودک 458 صفحه 8
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 458 صفحه 8

قصّههای زندگی امام خمینی درس بدون تفریح، نه! این قصه را آقای حجتالاسلام مسیح بروجردی تعریف کرده است: مدتی بود که من زیاد درس میخواندم و خیلی کم تفریح میکردم. آنقدر مشغول درس و تحصیل علم بودم، که تقریباً هیچ وقتی برای تفریح و گردش نمیگذاشتم. این خبر به گوش امام رسیده بود. امام وقتی این را شنید، نگران شد. یک روز مرا صدا زد و با زبان پند و نصیحت فرمود: «ببین! همان طوری که درس خواندن و تحصیل علم، بدون عمل و بدون تقوا، هیچ فایدهای ندارد، درس خواندنِ بدون تفریح و گردش هم بیفایده است و نتیجهای ندارد...» بعد از این حرفِ پرمعنا و مهم، امام برای من از دورهی کودکی و نوجوانی خودش در شهر زادگاهش، خمین تعریف کرد و مطالب شیرین و زیبایی را گفت که برایم خیلی تازه و شنیدنی بود. امام گفت: «آن وقتها فاصلهی مدرسهی ما تا خانه خیلی دور بود و میبایست راه درازی را پیاده طی کنیم. در زمستانها که برف میآمد، به مدرسه میرفتیم نام کشتی: موراسام Õ کشور سازنده: ژاپن Õ نوع: ناوشکن Õ تعداد خدمه: 166 نفر Õ طول و عرض: 151 در 17 متر Õ سلاح اصلی: یک توپ 76 میلیمتری- موشکهای هارپون- اسپارو- سام- 6 اژدرافکن 32

مجلات دوست کودکانمجله کودک 458صفحه 8