مجله کودک 458 صفحه 31
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 458 صفحه 31

حرکت در جهت پیکان­ها آیا میتوانی راهت را از میان این سرگرمی پیدا کنی؟ سعی کن کوتاهترین راه را در جهت پیکانها انتخاب کنی. Õ نام کشتی: اسپیکا Õ کشور سازنده: ایتالیا Õ نوع: ناوشکن اسکورت Õ تعداد خدمه: 116 نفر Õ طول و عرض: 83 در 8 متر Õ سلاح اصلی: سه توپ 100 و 4 اژدرافکن 450 میلیمتری

مجلات دوست کودکانمجله کودک 458صفحه 31