مجله کودک 458 صفحه 36
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 458 صفحه 36

بچه­های حیوانات جوجه اردک جوجه اردک در نزدیکیهای برکهها و حوضهای آب به دنیا میآیند. بعد از چند ساعت، جوجه اردک میتواند بدود و شنا کند اما از مادرش جدا نمیشود. آنها تا حدود دو ماه با مادرشان زندگی میکنند. با دو طرح ساده دایره و بیضی شکل و خطهای ساده دیگر طراحی اولیه خود را آغاز میکنیم. Õ نام کشتی: تتیس Õ کشور سازنده: دانمارک Õ نوع: ناو محافظ Õ تعداد خدمه: 60 نفر Õ طول و عرض: 112 در 14 متر Õ سلاح اصلی: یک توپ 76- یک توپ 20 میلیمتری

مجلات دوست کودکانمجله کودک 458صفحه 36